SLÁNSKÉ NOVINY

Podpora sportu v roce 2020

2019-10-08 07:02:27, - redakce

Zářijové jednání zastupitelstva města schválilo několik změn v systému podpory sportovních organizací ve Slaném.

Návrh nových zásad, který připravila pracovní skupina Peška, Drholec, Vondráček,  by měl především zjednodušit celou administrativní agendu kolem vyúčtovávání přidělených dotací. Zároveň též zavádí strop pro výši dotace připadající na jednoho člena sportovní organizace. Tímto stropem je výše příspěvků, které vybírá samotná organizace. Tedy jinými slovy, žadatel obdrží maximálně  tolik peněz, kolik sám vybere od svých členů.  Určitým způsobem se tak zohledňuje finanční  náročnost jednotlivých sportů (turistika či orientační běh je patrně méně finančně náročný sport než např. hokej či plochá dráha).
K největším změnám však dochází v položce "reprezentace města". Dříve bylo rozdělování financí  z této položky značně formální a bylo i předmětem kritiky řady sportovních organizací. Od nového roku by se výše podpory v této oblasti měla odvíjet od nákladů na pořádání soutěží slánským sportovním oddílem a nebo, v případě účasti na soutěžích mimo Slaný, od nákladů na dopravu na tyto soutěže.  

L.Peška