SLÁNSKÉ NOVINY

Podporujeme sport

2022-09-02 14:05:06, - redakce

Z různých stran je stále slyšet, že ve sportu a sportovní přípravě naše mládež stále více zaostává za okolními státy. Otázku reprezentačních výběrů a jejich úspěchů či neúspěchů na úrovni města řešit nebudeme. Ale volební uskupení Naše město a hnutí Budoucnost chce přispět především k lepšímu rozvoji a výchově sportovní mládeže u nás ve Slaném.

Jedním z pilířů, o který se v příštích letech chceme opřít, je nová sportovní hala, která by měla být otevřena na podzim příštího roku v lokalitě Háje - Sever. Její projektové přípravě i finančnímu zajištění jsme věnovali řadu let usilovné práce a jsme rádi, že ve spolupráci s dalšími zastupiteli i pracovníky městského úřadu a za podpory široké slánské sportovní veřejnosti, se nám podařilo výstavbu této haly v letošním roce zahájit. Nová sportovní hala by měla výrazně zlepšit podmínky pro sportovní přípravu v našem městě v řadě sportů a napříč všemi věkovými kategoriemi. 

Dalším impulsem, který bychom chtěli v příštím volebním období realizovat, je rozšíření počtu hodin tělesné výchovy na základních školách. Mnozí Slaňáci si jistě ještě vzpomenou, že v 90. letech minulého století fungovaly při 3. ZŠ tzv. sportovní třídy. Bohužel, časem byl tento koncept podpory sportu ve Slaném ukončen a sportovní třídy na 3. ZŠ zanikly. Rádi bychom tedy obnovili alespoň částečně tuto myšlenku a iniciovali alespoň možnost rozšířené výuky tělesné výchovy na těch školách, které pro ně mají odpovídající zázemí. To je v současné době vhodné především na 3. ZŠ, kde vedle vlastních školních tělocvičen a školního sportovního hřiště je možné využívat i celého sportovního komplexu VSH (zimní stadion basketbalová hala, 2 fotbalová hřiště, bazén, aj.). Po otevření nové sportovní haly na Hájích by se do této akce mohla zařadit i 1. ZŠ, která by zde mohla najít rovněž potřebné sportovní zázemí pro kvalitní výuku tělesné výchovy. 

V neposlední řadě chceme zvýšit finanční příspěvek na podporu sportu ve Slaném. Ten byl v roce 2020 v důsledku kovidových opatření zkrácen cca o 20% a zatím se na původní výši, která činila ca 2,7 mil. Kč , nevrátil. Od počátku letošního roku pak dopadá na řadu sportovních oddílů i energetická krize spojená s vysokou inflací. Řada slánských sportovních oddílů se tak dostává do vážných finančních problémů a musí omezovat své aktivity nebo zvyšovat členské příspěvky. To vše rozhodně rozvoji sportu ve Slaném nepomáhá. 

 Rádi bychom se také zasadili i o dobudování technického zázemí na atletickém stadionu. Bez tohoto zázemí (šatny, sprchy, WC, ...) nemůže být náš velmi pěkný atletický stadion plnohodnotně využíván. 

 Martin Cílek 

zastupitel města (Naše město)