SLÁNSKÉ NOVINY

Podzimní workshop v hale Bios

2017-11-27 15:41:31, - redakce

Podzimní příroda mění své barvy, každou chvíli prší a fouká vítr. Pobyt venku se díky chladným dnům zkracuje, a proto jsme se rozhodli sejít se sportem ve Slaném.

Fany, Tom a Vojta jsou sportovní nadšenci, kteří chtějí své nadšení pro parkour předávat svým mladším kamarádů.
Fany je žák ZŠ Velvary, kde chodí do deváté třídy, Tom a Vojta jsou středoškoláci.
Sešli jsme se krátce před začátkem workshopu, chlapci měli plné ruce práce, museli připravit tělocvičnu na parkour. Děti se předem mohly registrovat na stránkách FA NY parkour a sešlo se 33 účastníků.
Sportovní odpoledne zahájili chlapci předvedením svých parkourových sestav.  Poté se všichni rozcvičili pod vedením zkušené trenérky fitness, přičemž jim připomněla důležitost zahřátí a protažení před sportem.
Děti byly tentokrát rozděleny do tří skupin na začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé, takto rozděleny trénovaly. Po malé přestávce přišla na řadu soutěž na čas a nejlépe provedený cvik o ceny.
Blížil se konec a trenérka Lucifitka vyzvala účastníky k protažení a uvolnění všech svalových partií.  
Vyhlášením vítězů byl workshop zakončen. Všem účastníkům patří velká pochvala za to, s jakým nadšením trénovali a soutěžili. Děti se sjely ze širokého okolí, nejvíce byly zastoupeny Velvary.
Akce se vydařila, o čemž svědčily úsměvy na tvářích všech zúčastněných.

Eva Náprstková