SLÁNSKÉ NOVINY

Pohled na slánskou politickou scénu

2018-08-02 07:24:22, - redakce

Blíží se komunální volby. Podívejme se tedy, jak si vedly slánské politické strany a jejich představitelé v uplynulých čtyřech letech.

ANO
Hnutí ANO v posledních komunálních volbách ve Slaném zvítězilo poměrně přesvědčivě - získalo 5 mandátů. Ale svou prací v posledních letech přineslo svým voličům řadu zklamání. Hned po volbách se z řad zastupitelů zvolených za ANO vyčlenil dr. Širc, který  odmítl podporovat ostatní zvolené zastupitele i nově se rodící koalici Změny. Vůbec se necítil  vázán nějakými předvolebními sliby, které hnutí ANO v předvolební kampani slánským občanům dávalo.
Dalším zklamáním bylo, že ANO, jako vítěz voleb, nedokázalo ze svých řad jmenovat kandidáta na starostu města. Ing. Zlámal, lídr kandidátky, projevil zájem pouze o funkci neuvolněného místostarosty města. I přesto se však 4 zastupitelé za ANO stali členy nové koalice Změny, která se na podzim 2014 ve Slaném zformovala. A především díky práci ing. Zlámala se dařilo řešit či posouvat vpřed některé letité problémy města. I díky jemu se zlepšila práce Technických služeb, podařilo se odblokovat smluvní vztahy se Středočeskými vodárnami, což následně umožnilo znovu zažádat o dotaci na rekonstrukci čistírny odpadních vod.  Bohužel, poté, co se na podzim 2015  nepodařil členu zastupitelstva za ANO poslanci Berkovcovi prolobovat jeho záměr na změnu způsobu rekonstrukce ČOV, začal tento poslanec intrikovat proti vlastním členům hnutí ANO i celé tehdejší koalici. Společně s ČSSD a ODS se mu pak podařilo odvolat nejen vlastního místostarostu města, ing. Zlámala, ale i dalšího místostarostu ing. Grohmanna a téměř celou radu města. Tím zásadně přispěl k rozbití původní koalice. Berkovec, společně s dalším zastupitelem za ANO, J. Zímou, tak zradili vše, co před volbami slibovali slánským občanům a po necelém roce a půl výrazně napomohli návratu do funkcí pánům Hrabánkovi (ODS) a Bartoníčkovi (STAN).  Oba pánové i dr. Širc se pak v dalším období podíleli na částečné privatizaci Technických služeb či zastavení příprav převzetí vodárenské infrastruktury do správy města. Naštěstí se jim již nepodařilo, především  díky více než 60 milionové dotaci, kterou pro město dokázala na poslední chvíli zajistit jimi odvolaná rada města,   změnit postup rekonstrukce ČOV. ANO tak v druhé polovině volebního období přepustilo všechny funkce ve vedení města jiným subjektům a ztratilo tak možnost přímo ovlivňovat další vývoj a směrování města. 

ODS
I přes řadu chybných kroků představitelů ODS v minulých letech získala ODS na podzim 2014 překvapivě celkem 4 mandáty. Koalice Změny tak nabídla jedno místo v radě města i zástupci ODS, konkrétně tehdejšímu místopředsedovi ODS a dvojce kandidátky, ing. Grohmannovi. To však nedokázal "rozdýchat" tehdejší dosavadní starosta, Mgr. Hrabánek, který proti účasti ing. Grohmanna v radě rozjel doslova nenávistnou kampaň v jejímž důsledku nakonec ing. Grohmann opustil řady ODS. Na jaře 2016 se podařilo Mgr. Hrabánkovi využít neshod v řadách tehdejší koalice a společně s ing. Zálomem (ČSSD),   poslancem Berkovcem (ANO) a dalšími tehdy opozičními stranami, připravil mocenský převrat, který jej opět vynesl do funkce starosty města. Prvním krokem  starosty Hrabánka byl pokus o odvolání tehdy nově jmenovaného ředitele KZMS, pana Horňáka. Odpor slánské veřejnosti proti této zvůli mu však v jeho záměru zabránil. Úspěšnější byl Hrabánek v odvetě proti ing. Grohmannovi, který se vrátil na post manažera města. Během dvou měsíců se Hrabánkovi  podařilo  z radnice vyštvat jak ing. Grohmanna, tak i celý jeho pracovní tým. Rozvoj města se tak na dlouhou dobu zcela zastavil, protože na městském úřadě nebyl nikdo, kdo by dokázal v práci ing. Grohmanna v oblasti investic a dotací pokračovat. Hrabánek pak postupně zastavil jak připravenou výstavbu sportovní haly, tak i např. převzetí vodohospodářské infrastruktury zpět do správy města. Podílel se rovněž na částečné privatizaci Technických služeb a podporoval i záměr prodeje ubytovny Mexiko. 

NAŠE MĚSTO
Volební koalice KSČM, SPO a nezávislých kandidátů jen těsně prohrála svůj boj o 2. místo v pořadí stran usilujících o přízeň slánských voličů.  Lídr kandidátky, dr. Peška, získal místo  radního a zasadil se především o nápravu městských financí. Všichni tři zastupitelé (Peška, Šmehlík, Cílek) jednomyslně podporovali převod správy vodovodů do rukou města, rekonstrukci ČOV, plynofikaci nemocnice, rekonstrukci Husovy ulice, rekonstrukci ledové plochy Zimního stadionu, modernizaci gynekologicko - porodnického areálu slánské nemocnice a další koaliční projekty a záměry. Podařilo se jim připravit a finančně zajistit projekt na výstavbu nové sportovní haly, která se měla začít stavět v lokalitě Za nádražím na podzim 2016. Tento záměr však zhatil starosta Hrabánek a jeho nově zformované vedení města na jaře 2016.

ČSSD
Poněkud překvapivě získala po říjnových volbách ČSSD funkci starosty města. Po 20 letech vlády ODS se tak do křesla starosty znovu posadil představitel sociální demokracie, ing. Zálom. Jeho počínání v této funkci však přineslo jak příznivcům ČSSD, tak i jejím koaličním partnerům hluboké zklamání. Ing. Zálom na tuto funkci nestačil ani po odborné stránce a bohužel ani po lidské. Po necelém roce začal intrikovat proti vlastním koaličním partnerům a kolegům, na ministerstvo vnitra zaslal udavačský dopis s vymyšlenými obviněními na členy rady města, odmítal podepsat důležité dokumenty, na kterých se usnesla rada města či zastupitelstvo, a tak byl nakonec v březnu 2016 z funkce odvolán. To však již několik měsíců tajně připravoval společně s bývalým starostou města Mgr. Hrabánkem převrat na slánské radnici a jen o měsíc později se na slánskou radnici opět vrátil, byť "jen" do funkce místostarosty města. Jedním z prvních zaznamenatelných "počinů"  nového místostarosty byla jeho nečinnost v případě soudu Města Slaný se skupinou Mgr. Hrabánka ve věci náhrady škody za pokutu udělanou městu za nezákonný postup radních v roce 2013 v případě výstavby parkovacího domu. Soud, který měl za město Slaný ing. Zálom na starosti, neobdržel ani po několika urgencích od městského úřadu požadované podklady, a tak projednávání celého případu zastavil. Bývalí představitelé města (mj. Hrabánek, Vašek, Hložek, Šváb a další) tak nemuseli uhradit městu způsobenou škodu. Naopak, vysoudili na městu navíc ještě téměř půlmilionovou náhradu soudních výdajů.  
Členem rady se na jaře 2016 stal i další člen ČSSD, J. Víšek, který okamžitě začal svého postavení využívat k získávání řady městských zakázek pro firmu, jíž vlastní jeho rodinní příslušníci. A to za velmi "specifických" okolností, což se záhy stalo  předmětem kritiky opozičních zastupitelů.
Všichni zastupitelé za ČSSD, tedy Zálom, Víšek a Šourek, pak začali aktivně bořit to, co se předchozí koalici Změny podařilo dosáhnout. Podíleli se na odmítnutí založení vlastní vodárenské společnosti a tím ponechali správu vodovodů v rukách Středočeských vodáren (Veolii), snažili se zabránit plynofikaci slánské nemocnice, neboť radní Víšek měl zájem na ovládnutí systému vytápění celého areálu, pokusili se prolobovat v zájmu jednoho ze slánských podnikatelů prodej ubytovny Mexiko apod.

VOLBA PRO SLANÝ
Uskupení, které sestavil bývalý místostarosta Hložek, získalo v říjnu 2014 tři mandáty. A to je asi tak vše, co se o práci této strany v zastupitelstvu dá říci. Poté, kdy se k moci na slánské radnici vrátil bývalý starosta Hrabánek, měl i J. Hložek možnost usilovat o funkci na slánské radnici, případně alespoň v radě města. Ale pan Hložek svůj elán, zdá se, vyčerpal v předchozích letech a o žádnou z těchto funkcí se ani neucházel. Spokojil se jen s pro něj nově vytvořenou nekonfliktní funkcí zaměstnance městského úřadu, kde má na starosti městský archiv.

USZ
"Sportovci" oproti předchozímu volebnímu období posílil o jeden mandát a dá se říci, že k práci v zastupitelstvu přistoupili zodpovědně. MUDr. Heřman a  ing. Drholec se stali na podzim 2014 členy rady města a "odměnou" za jejich dobrou práci bylo jejich odvolání z těchto funkcí po převratu, který na jaře 2016 zorganizovala ODS, ČSSD a část ANO.   JUDr. Richtr se angažoval především při vyjednávání nové smlouvy mezi městem Slaný a Středočeskými vodárnami  i při rozdělování Technických služeb  mezi město Slaný a AVE Kladno. Zasadil se rovněž o zřízení ferraty na Slánské hoře.

KDÚ-ČSL
O aktivitách tohoto volebního uskupení v městském zastupitelstvu nelze  nic dohledat. Pánové Vašek a Kulich si to prostě jen "odseděli".

OMS/STAN
Především ing. Bartoníček se v prvním roce nového volebního období postaral o to, že jednání zastupitelstva se stala mnohahodinovým a někdy dokonce i vícedenním maratonem. Jeho obstrukční vystoupení, nesčetněkrát opakované (dokázal během jednoho jednání zastupitelstva vystoupit i sedmdesátkrát), mnohokrát doslova paralyzovaly jednání zastupitelstva. Na jaře 2016 si doslova vydupal novou a ve Slaném nikdy neexistující funkci "uvolněného radního". Tedy funkci s minimem  odpovědnosti, ale s maximem finanční odměny za nezměřitelné množství odvedené práce.
Byl jedním ze strůjců částečné privatizace Technických služeb do rukou firmy AVE. Jako pozitivum mu je třeba přiznat jeho angažování proti prodeji ubytovny Mexiko.

SVOBODNÍ
Do zastupitelstva se dostali poněkud překvapivě dva zástupci této strany, ale o to více si možnosti práce v zastupitelstvu pánové Hůla a Chyský vážili. Jejich účast i aktivita na jednáních zastupitelstva města je příkladná. J. Hůla se stal na podzim 2014 členem rady města a velmi rychle se vypracoval na odborníka především v oblasti vodohospodářské správy  či provozu Technických služeb.  Ani on však v této funkci nepřežil Hrabánkův a Zálomův puč na jaře 2016. J.Chyský zastával po celé volební období funkci předsedy finančního výboru zastupitelstva.