SLÁNSKÉ NOVINY

Potřebuje město investice?

2018-02-02 17:41:58, - redakce

Ing. Šmehlík za zamýšlí nad investicemi, které město Slaný potřebuje.

Míra investic se  v letech 2016 a 2017, tedy poté, kdy se dovedení města znovu vrátily ty osoby, které v roce 2014 z vedení slánské radnice musely odejít,   pozastavila. Velké plánované akce jako např. rekonstrukce ČOV (tak nezbytné pro další rozvoj města), dokončení revitalizace historického jádra, dokončení rekonstrukce Grandu (zejména jejího 2. patra) se buď vlečou anebo byly zcela zastaveny. V minulosti byl problém s financováním, to dnes neplatí. Na účtech města máme přes 250 mil. Kč a jak nám sděluje rozpočet na 2018, pak příjmy  budou někde kolem 380 mil. Kč. Problém tak leží v nemohoucnosti kompetentních  osob peníze smysluplně investovat. Dílem si tito nezvykli na to, že mezi námi již není RNDr. Ivo Rubík, který byl motorem rozvoje investic a dílem  si zvykli  na výmluvy z minulých období, že nejsou finance a zpohodlněli. Samostatným motivem jsou jejich osobní ambice. Za  roky 2016 a 2017 jsme se dočkali v investicích jen málo progresu. Připomínám, že:
- v roce 2016 jsme měli zrealizovat: plynofikaci nemocnice, revitalizaci  Hanžburského uliceintenzifikaci ČOV,  nepodařilo se. Takže:
- v roce 2017 jsme měli realizovat: plynofikaci nemocnice, revitalizaci Hanžburského ulice, intenzifikaci ČOV, výměnu osvětlení Masarykovo náměstí, vybudování parkovacích míst ve Vítězné ul., obnovu fasády  Velvarská 136, obnovu fasády Navrátilova 1375 a 1376. Nepodařilo se, takže:
- v roce 2018 bychom měli realizovat: plynofikaci nemocnice, revitalizaci Hanžburského uliceintenzifikaci ČOV, výměnu osvětlení Masarykovo náměstí, vybudování parkovacích míst ve Vítězné ul. obnovu fasády Velvarská 136, obnovu fasády Navrátilova 1375 a1376.
Dobrý co?! - jak za totáče. Jednoduchá akce trvá 3 a více let. A ještě se nám pan starosta Hrabánek chlubí, kolik se na rok 2018 naplánovalo investic.
Jen pro připomenutí:  v r. 2015 tehdejší rada (Peška, Hůla, Šircová, Zlámal, Drholec, Heřman) a především p. Grohmann za jeden jediný rok stihli revitalizaci Husovy ulice (Londy) , dostavbu porodnického oddělení nemocnice, rekonstrukci ledové plochy VSH, rekonstrukci Ouvalovky, vybudování Ferraty.


Jak se daří investovat do jednotlivých mikroregionů města a co udělat smysluplného pro jejich rozvoj?
Byl jsem účasten veřejného projednávání revitalizace regionu Na Dolíkách. Jedná se o region, který má ve Slaném téměř úplnou vybavenost. Je zde škola, školka, zdravotní středisko, pošta, supermarket, hospoda a velké parkoviště - jen kostel chybí. Současná vládnoucí koalice zde chce vybudovat dětské hřiště, sportovní hřiště a piazzettu a celkový prostor dále revitalizovat. Ústy starosty Hrabánka  na veřejném projednávání vše zdejším občanům slíbila. Je mi tedy s podivem, proč  v rozpočtu města pro rok 2018 na tuto akci  slibovaných 5 milionů  nevyčlenila?

Jak se Dolíky mohou těšit na plnění slibů městských kompetentních konšelů můžeme vidět na příkladu tzv. "malé Žižkovky" (domy čp. 1533,1538 a 1539) , kde občané již od roku 2002 pravidelně na orgány města apelují (10.6. 2002,  6.10. 2008, 30.12.2009, 18.11.2011 a 13.3.2017) s oprávněným požadavkem na to, aby prostředí kolem jejich domů bylo alespoň kultivovaně upraveno. Pan radní P. Barotníček - tehdy místostarosta -  spolu s komisí pro dopravu v r. 2010  inicioval zpracování projektu "Realizace změny dopravního režimu, rekonstrukce a změna povrchů" pro tuto lokalitu - a víc se nestalo. Na veřejném projednávání 13.3. 2017 pan Hrabánek slíbil obyvatelům nápravu - nic ale neudělal. Tak se zástupci obrátili na mě coby řadového zastupitele s žádostí o pomoc. V květnu 2017 jsem dosáhl toho, že zastupitelstvo odsouhlasilo 200tis. Kč na aktualizaci projektu z r. 2010, aby tento by v souladu s novými normativy - a tak se stalo. Občanům jsem dále doporučil, aby požadovali akci zařadit do rozpočtu na 2018 (jedná se  cca o 5 mil. Kč).  Petici zde žijících slaňáků se  165 podpisy (z 27.11. 2017) požadující zařadit akci do rozpočtu města na rok 2018 v rozporu se zákonem o obcích starosta Hrabánek ani nezařadil na jednání zastupitelstva!   Aby toho nebylo dost písemně občanům v Žižkovce oznámil, že bude zpracován další projekt a to v r. 2018. Další zajímavostí bylo, že koaliční zastupitelé Hložek a Kulich v prvním případě zpochybnili petiční podpisy a v tom druhém oprávněnost a potřebu rekonstrukci vůbec realizovat!
Po těchto "žižkovských" zkušenostech moc nevěřím, že se občané Na Dolíkách slibované revitalizace dočkají.V tom lepším případě bude muset být stávající koalice  opět flexibilní, bude muset improvizovat a bude muset hledat cesty přes rozpočtová opatření. To však rozhodně není ani systémovém, ani kontinuální řešení problematiky rozvoje města a jeho regionů.
A nevypovídá o něm ani  přístup zastupitelů sociální demokracie. Pan radní Víšek za pomoci  pana místostarosty Záloma (oba ČSSD) přihrál řadu  investic z kasy města (za  desítky milionů) pro firmu svých rodinných příslušníků. Nepamatuji, že by se zastupitel (a už vůbec ne radní) ucházel o obecní zakázky pro rodinnou firmu, natož aby je získal.
Co říci na závěr. Peněz na odvážné rekonstrukce a rozvoj máme dost (třeba i na Okresní dům). Kompetentní osoby ve vedení města však mají sice přemíru osobních ambicí, ale naopak nedostatek odborné potence a odvahy. Neumí (nebo nechtějí) realizovat  dlouhodobé priority a akce potřebné pro rozvoj města a jejich mocenské úsilí je až příliš flexibilní. Rádi tak improvizují podle osobních  potřeb či zájmů.
Abych odpověděl na úvodní otázku. Ano město Slaný pro svůj rozvoj investice potřebuje. Takové, které vycházejí ze strategického plánu rozvoje města a potřeb občanů. Nepotřebuje však ty, které mají být naplněním osobních ambicí těch, kteří zrovna vládnou.

L.Šmehlík,
zastupitel / Naše město