SLÁNSKÉ NOVINY

Pouštní bouře - předehra

2018-03-19 20:04:58, - redakce

Redakce Slánských novin se dozvěděla o návštěvě českých veteránů první "Války v Zálivu" v Kuvajtu. Návštěva se uskutečnila  na pozvání kuvajtského ministerstva obrany u příležitosti 27. výročí osvobození Kuvajtu. To nás inspirovalo dotázat se přímých účastníků války žijících ve Slaném na to, jak to tehdy bylo. A tak vznikl seriál  válečných vzpomínek slaňáků Lubomíra Šmehlíka (zástupce velitele praporu - náčelníka chemické služby) a Miroslava Šudrly (důstojníka pro logistiku a exploataci), který chceme postupně v našich internetových novinách zveřejňovat. Již proto, že pouť protichemického praporu začala ve Slaném!


Politická předehra a vojenské přípravy
Válka v Perském zálivu (Pouštní štít a Pouštní bouře v r.1990 - 1991) je významným předělem z hlediska československé armády, respektive československé zahraniční politiky a její snahy směrovat zemi mezi vyspělé západní demokratické státy. V tomto ohledu působení Československého samostatného protichemického praporu v řadách protiirácké koalice mělo svůj význam nejen vojenský, ale také politický. Cílem tohoto textu je z části popsat činnost československých vojenských specialistů, v Zálivu. A to s důrazem na to, že jednotka se na své působení formovala a připravovala ve Slaném, takže je také jakýmsi zrnkem slánské historie.


Partnerem vojenské operace se pro Československo stala Saúdská Arábie, která prakticky neměla vlastní chemické vojsko. Proto se jako nejlepší varianta jevilo vyslání protichemické jednotky. Chemické vojsko mělo v Československu velkou tradici, která sahá až do období po první světové válce, i když první opravdu chemická jednotka byla vytvořena v roce 1935. V období před rokem 1989 mělo chemické vojsko své pevné místo v armádě, kdy navíc tehdejší generace důstojníků měla z 80 procent vysokoškolské vzdělání. Celkově měli Čechoslováci - na rozdíl od jiných jednotek - chemiky srovnatelné se západními státy. Vyslání chemické jednotky za nejlepší variantu považoval i ministr obrany armádní generál Miroslav Vacek. Prapor se začal formovat v září roku 1990. V této době  byly přípravy utajované, což se změnilo až ve chvíli, kdy rovněž v září o výstavbě jednotky během návštěvy Itálie informoval prezident Václav Havel. Přípravy potvrdil i tehdejší náměstek ministra zahraničí Luboš Dobrovský, s vysláním jednotky souhlasilo 23. září 1990 také Federální shromáždění.
Velitelé a vojáci tak všehovšudy měli od 23. září do jejich nasazení 11. prosince dnes nepředstavitelně krátkou dobu. Za pouhých  2 a půl měsíce musela být jednotka připravena k bojovému nasazení.. Jednotlivé složky praporu se nejprve chystaly odděleně na více místech: v Liberci (chemické odřady), v Hostivici (zdravotnický odřad), v Horních Počaplech (rota týlového a technického zabezpečení), v Prostějově (strážní rota) a ve Slaném (spojovací četa a řidiči štábu). Právě ve Slaném se 10. října soustředila celá jednotka. Přípravy na vyslání praporu byly ukončeny 10. prosince. Ještě předtím - 26. listopadu - vydal československý prezident Václav Havel rozkaz k vyslání protichemické jednotky do Saúdské Arábie. Ve dnech 11. až 14. prosince americké vojenské letectvo, konkrétně letouny C-5 Galaxy, přepravilo nejen členy praporu, ale i potřebnou techniku a materiál do Saúdské Arábie.

(pokračování příště)

Tiskovou zprávu Vyslanectví ČR v Kuvajtu naleznete zde:

https://www.mzv.cz/kuwait/cz/zpravy_udalosti_a_bezpecnostni_situace/cesti_veterani_valky_v_zalivu_navstivili.html