SLÁNSKÉ NOVINY

Pouštní bouře - začátek

2018-03-24 07:26:26, - redakce

Druhý díl vyprávění o tom, jak šli slaňáci do války ...

Celkem přesun jednotky ze Slaného, potažmo z pražské Ruzyně,  obstaralo 13 galaxií (= letounů C5-Galaxy). Mezipřistání se uskutečnilo na americké základně v Torrejónu nedaleko španělské metropole Madridu. A šlo o historický okamžik, jelikož po dlouhém období nepřátelství za studené války se zde československá jednotka setkala s americkými vojáky jako se spojenci. Navíc prvně v takovém počtu stanula na půdě NATO. Na základně se doplňovaly pohonné hmoty nebo kontroloval technický stav letounů, nešlo tedy o nějaké slavnostní setkání. Po příletu do Saúdské Arábie se prapor usídlil ve Vojenském městě krále Chálida (King Khalid Military City - KKMC). Jednotka byla zařazena do systému velení vojsk Králoství Saudské Arabie a ihned byla mezi velením jednotky  a velením ozbrojených sil Saúdské Arábie zahájena koordinace postupů a včlenění československé protichemické jednotky do organizační struktury saudské armády. Jak již řečeno, saudové neměli chemické vojsko ani zkušenosti z organizace protichemické ochrany vojsk při hrozbě vedení války s použitím chemických zbraní.
Velení praporu muselo na základě místních požadavků řešit, jak prapor rozdělit na tři samostatně fungující odřady, celkem přitom měl prapor působit na čtyřech místech, což dopředu nikdo nečekal. Českoslovenští chemici (dva odřady) působili mimo jiné u saúdskoarabských brigád (4. a 20.) a zaujali tak  postavení v jejich sestavách přibližně ve vzdálenosti 35 až 45 kilometrů od iráckých a kuvajtských hranic. Další chemický odřad působil ve prospěch KKMC  a poslední součást praporu (mimo jiné štáb praporu, zdravotnický odřad nebo chemická hlídka a strážní zajištění) působila v základním táboře vedle polní nemocnice u města Hafar al-Batin, který byl vybudován v prosinci. Začátkem února 1991 byl, po posílení praporu dalšími vojenskými chemiky a technikou, vytvořen ještě čtvrtý chemický odřad - v průběhu mise se organizace a umístění jednotlivých částí praporu dále měnila.
Zcela zásadním prvotním úkolem chemických odborníků byl prachsprostý výcvik saudských jednotek v používání ochranných protichemických prostředků, sjednotit metodiku vyhlašování chemického poplachu a reakci jednotlivých vojáků, ale i celých jednotek na něj, procvičit činnost při odstraňování následků po chemickém napadení a řešení otázek úplné speciální očisty. Výcvik byl zahájen o vánocích - 23. prosince 1990. Úkoly prvotního zjišťování chemického napadení (chemický průzkum a pozorování) a analýza použitých bojových otravných látek byla plně v kompetenci pouze a jen československých specialistů. A to po celou dobu operace Pouštní štít.  Představovalo to monitorovat  území severní části Saudské Arábie  o rozloze cca 900 - 1200 km2 ve dne i v noci po 24 hodin ve všech čtyřech již popsaných postaveních.

(pokračování příště)


1. díl Pouštní bouře - předehra

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/poustni-boure---predehra