SLÁNSKÉ NOVINY

Práce v Hanžburského ulici stojí

2018-06-29 16:47:44, - redakce

Rekonstrukce kanalizace v Hanžburského ulici se zastavila. Její pokračování by mohlo ohrozit statiku domů v této ulici, vyloučeno není ani jejich zřícení.

Po ekologické katastrofě v lokalitě Blahotic, kterou patrně způsobila chybně prováděná rekonstrukce čistírny odpadních vod a po zmatcích kolem "opravy - neopravy" městské  plovárny se slánská radnice potýká s další blamáží. Druhá největší investice města v letošním roce, rekonstrukce kanalizace v Hanžburského ulici, se musela zastavit, protože její pokračování by mohlo ohrozit stabilitu domů v dolní části této ulice.  Hlavním důvodem je  skutečnost, že stará kanalizace, která se měla touto rekonstrukcí nahradit, leží v části této ulice tak blízko základům přilehlých domů, že práce na výměně této kanalizace by mohly narušit statiku uličních objektů. Stavební firma tedy před několika dny započaté práce přerušila a staveniště opustila.
Chyba v přípravě  technické dokumentace, které se radnice při přípravě této stavby dopustila, tak bude stát město dozajista několik milionů korun navíc. Původní rozpočet této investiční akce byl cca 9 milionů korun.
Můžeme  tak jen spekulovat, zda se k odpovědnosti za tento nezdar přihlásí starosta Hrabánek, který má investiční akce města ve svém referátu.

-pel-