SLÁNSKÉ NOVINY

Předražená zahrada

2022-12-21 07:48:59, - redakce

Na prosincovém jednání zastupitelstva se při projednávání rozpočtu města dlouho diskutovalo o nákladech na  další úpravy a údržbu Kumpánovy zahrady v parku u Benaru.

V návrhu rozpočtu, který předložilo ke schválení vedení města, se na další investice do tohoto areálu počítá s částkou cca 15 milionů korun. Zastupitelé Hůla (Svobodní) i Širc (STAN) se podivovali především nad plánovanými výdaji na opravu plotu zahrady a přiléhajícího chodníku, které mají dosáhnout částky přes 7 milionů korun. Manažerka města, Mgr. Stýblová, vysvětlila, že to je dáno požadavky památkové ochrany na specifické provedení opravy plotu. Celkové náklady na rekonstrukci tohoto objektu se tak již blíží částce 50 milionů korun. 

Ještě delší diskuse se pak vedla nad částkou 1,8 milionů korun, která má v příštím roce směřovat na údržbu této zahrady. Pan Hůla (Svobodní) ji označil jako přemrštěnou a hlavně v některých položkách za zcela nesmyslnou. Zmínil především položky, které městu za tuto údržbu účtují Technické služby Slaný. Například položku odemykání a zamykání zahrady za 110.000 Kč ročně. Přitom takřka každý den jsou v objektu zahrady přítomni 2 zaměstnanci TS, které zde provádějí úklidové práce a mohli by tuto činnost vykonávat sami, bez dalších nákladů takřka po celý rok. Jako ještě absurdnější pak Jiří Hůla vidí  poplatek za tzv. správu areálu ve výši 120.000 Kč, který rovněž TS účtují dle uzavřené smlouvy o údržbě městu Slaný. Proč je tento poplatek městu účtován nedokázal přítomný jednatel Technických služeb a radní města, pan Konečný, vysvětlit. Na zjevnou neefektivnost práce zaměstnanců Technických služeb, zejména v této mimosezonní době pak poukázali i další zastupitelé - Širc (STAN), Kozelka (USZ) a Peška (Naše město). Zastupitelé upozorňovali především na to, že město platí tyto zaměstnance i v době, kdy vlastně žádná údržba, s ohledem na minimální návštěvnost parku i roční dobu, zde nemá smysl. Jakékoliv možné úpravy na snížení částky na údržbu Kumpánovy zahrady však odmítl místostarosta města, pan Pavel Rubík (ODS). Nebylo tak překvapením, že radikální návrh. Jiřího Hůly na snížení částky o 1 milion korun, tedy na běžnou úroveň údržby, které se dostává i jiným obdobným plochám ve Slaném, zastupitelé neschválili. Neprošel ani kompromisní návrh dr. Pešky, který navrhl snížit částku na údržbu o 300.000 Kč, tedy na 1,5 milionů korun a uspořené peníze převést na podporu sportovních organizací ve Slaném, které v návrhu rozpočtu jsou stále výrazně pod částkami, které tyto organizace na svůj provoz od města získávaly před rokem 2020. Pro tento návrh hlasovali všichni opoziční zastupitelé, ale jeho přijetí zablokovala koalice ODS, ANO a SPOLU.

 -red-