SLÁNSKÉ NOVINY

Předvolební schůzka ČSSD a koalice Naše město

2014-09-15 11:50:04, - redakce

V uplynulých dnech se na předvolebním jednání sešli zástupci koalice Naše město a ČSSD. Za ČSSD se jednání zúčastnili ing. Pavel Zálom a ing. Milan Šourek. Naše město zastupovali RNDr. Ladislav Peška a pan Martin Cílek.

Obě strany se shodly v potřebě řešit po volbách hlavní problémy města - rekonstrukci ČOV a otázku parkovacího domu.
Zástupci ČSSD informovali své partnery o změnách, ke kterým došlo ve vedení městské organizace ČSSD. Po odchodu některých členů, včetně předsedy, se spory v ČSSD urovnaly a ČSSD dnes vystupuje jednotně. Což potenciální političtí partneři této strany, tj.  koalice Naše město, přivítala.
Zástupci ČSSD se naopak zajímali o důvody, proč v komunálních volbách kandiduje KSČM v rámci koalice Naše město a nikoliv jako samostatný subjekt, jak tomu bylo obvykle v předchozích komunálních volbách. Dr. Peška vysvětlil, že je to především z toho důvodu, aby byl dán prostor i těm nezávislým kandidátům, kteří se nechtějí stát členy nějaké politické strany, ale zároveň s chtějí více angažovat ve veřejném životě.
V rámci setkání si obě strany vyměnily názory na možnosti povolebního uspořádání zastupitelstva a vedení města.