SLÁNSKÉ NOVINY

Příprava rekonstrukce plovárny pokračuje

2021-09-13 14:37:06, - redakce

Městská plovárna byla letos uzavřena a tak se jistě řada slaňáků může ptát, jak tomu bude v příštím roce? Pozitivní zprávou pro všechny jistě je, že příprava rekonstrukce plovárny se blíží k závěru. Jsou však i určitá negativa, o kterých bych se také rád zmínil.

V uplynulém týdnu jsem se společně s manažerkou rozvoje města, paní Magdou Stýblovou, intenzivně věnovali přípravě projektu na rekonstrukci plovárny. Od projekční kanceláře jsme obdrželi návrh, který následně připomínkovalo několik odborníků na bazénové technologie resp. provoz koupališť a na nás bylo, abychom rozhodli, které jejich připomínky bude nutné ještě do celého návrhu dopracovat. A tak jsme postupně řešili umístění některých vodních atrakcí, šířku okrajových ploch kolem bazénů, zastínění restaurační části provozní budovy, polohu videokamer, rozmístění beachvolejbalových hřišť či stojanů na večerní osvětlení. Zcela nově bude nutné ještě dořešit vstupní bránu, pokladny a turnikety. K diskusi také ještě zůstává otázka velkého toboganu. V areálu koupaliště u velkého bazénu se přepokládá umístění menší trojskluzavky, ale o velkém toboganu zatím není jasno. Hlavní důvodem je finanční náročnost takovéto atrakce, která je odhadována na cca 7 až 10 milionů korun (dle velikosti a materiálu). 

 Původně jsme předpokládali, že celý projekt bude připraven do konce září tak, aby mohlo být ještě na podzim zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby a celá rekonstrukce byla dokončena před hlavní letní sezonou příštího roku. Osobně si však myslím, že se tyto termíny nepodaří dodržet a raději dávám přednost delší době na přípravu všech detailů této akce. Je třeba si uvědomit, že nová plovárna bude sloužit slaňákům dalších 50 let a tak se domnívám, že nějaký přehnaný spěch zde není na místě. Z mého pohledu je tedy velmi pravděpodobné, že celá rekonstrukce bude hotova až někdy na podzim roku 2022. 

 Toto však není bohužel jediná negativní zpráva, která se slánské plovárny týká. Mnohem závažnější je doslova raketový nárůst cen stavebního materiálu, který v současné době netrápí jen město Slaný či Českou republiku, ale doslova celou Evropu. Možná vám neunikla informace, že zejména ceny železa a ocele (a výrobků z nich) stouply meziročně o více než 100%! A náš nový bazén má být celý z nerez oceli!!! 

A to je problém! Zastupitelstvo města již před časem vyčlenilo na tuto akci částku 60 milionů korun. Což se zdá být za současné situace suma zcela nedostatečná pro takto pojatou akci. Aktuální odhady nákladů celé rekonstrukce se pohybují v řádech kolem 90 - 100 milionů korun. A to není navýšení, které by bylo možné přehlédnout. Zastupitelé města se tak budou patrně muset ještě jednou zamyslet, zda finance na tuto investici v rozpočtu města najdou. Pro úplnost této informace je však vhodné ještě doplnit, že takovéto navýšení nepostihne pouze koupaliště, ale také dozajista další připravované investiční projekty města. Např. sportovní halu, rekonstrukci ubytovny Mexiko, opravu střechy Zimního stadionu, přístavby šaten na 1. ZŠ apod. Dotknou se patrně i dalších připravovaných projektů - lokality Háje - Sever, Okresního domu, parku v Benaru či rekonstrukce školní jídelny Na Sadech. Zde všude bude muset město patrně přecenit původní kalkulace a počítat s vyššími náklady. 

 L.Peška 

Předseda investičního výboru zastupitelstva města