SLÁNSKÉ NOVINY

Příprava výstavby nové sportovní haly pokračuje

2020-05-31 18:50:44, - redakce

Současná nebo snad již minulá koronavirová krize se dotkla i přípravy výstavby nové sportovní haly v lokalitě na Hájích.

V únoru schválilo zastupitelstvo města některé změny v připravovaném projektu - např. rozšíření vybavenosti šaten i technického zázemí, ale hlavně pak nový koncept tzv. nízkoenergetického objektu. Hlavním důvodem této změny, která vlastní stavbu prodražuje cca o 10 milionů korun, je možnost získání cca 30% dotace z fondu na podporu životního prostředí. 

 Nová nízkoenergetická koncepce haly si vyžádala i několik důležitých technických změn. Výrazně bude zesílena tepelná izolace stěn haly. Celý objekt haly budou vytápět soustavy dvou tepelných čerpadel. Jeden okruh bude určen pro vlastní sportovní prostory haly, druhý pak pro prostory zázemí (šatny, bufet, kanceláře). Provoz tepelných čerpadel bude zajišťovat elektrická energie, kterou by měla dodávat soustava fotovoltaických panelů umístěných na střeše haly. Vyrobená elektřina, která nebude v dané chvíli využita k pohonu tepelných čerpadel, bude ukládána v bateriových úložištích, které by měly být umístěny pod hlavní tribunou. V rámci přípravy projektu myslíme i na hospodárné využívání vody. Dešťová voda ze střechy objektu bude sváděna do podzemní retenční nádrže, která bude sloužit jako zásoba užitkové vody pro potřeby města - např. pro Technické služby na zalévání městské zeleně.

 V důsledku těchto přijatých změn bylo nutné přepracovat původní projekt, což si vyžádalo určité zdržení přípravných prací. Bohužel, do tohoto procesu nepředpokládaně padla koronavirová krize, při které se práce většiny firem i institucí v naší zemi prakticky zastavila. Příprava projektu tak oproti půdnímu harmonogramu nabrala několika měsíční zpoždění. Dnes je tedy jasné, že vlastní výstavba nebude zahájena na konci roku 2020, jak se původně předpokládalo, ale spíše na konci jara nebo v létě roku příštího. A dokončení výstavby je aktuálně plánováno na jaro 2022. 


 L.Peška