SLÁNSKÉ NOVINY

Příprava výstavby sportovní haly pokračuje

2021-08-28 18:31:56, - redakce

I když se možná zdánlivě nic významného neděje, příprava výstavby nové multifunkční sportovní haly v lokalitě Háje - Sever stále pokračuje. V čem jsme tedy pokročili v posledních týdnech ...?

Na konci července jsem s manažerkou města paní Stýblovou navštívil kancelář AS Projekt v Pelhřimově, kde jsme řešili řadu důležitých detailů především vnitřních prostor stavby a jejích interiérů. Hodně jsme si dali záležet také na barevném řešení sportovní podlahy, protože na sportovní plochu musíme umístit 1 basketbalové hřiště, 1 futsalové hřiště, 1 florbalové hřiště, 1 tenisový kurt a 1 volejbalový kurt. Ale také 3 tréninková hřiště na volejbal a nohejbal a 2 hřiště pro futsal mládeže. Zkuste si představit kolik je to čar a pak se v tom neztratit. Tedy pochopit, která čára ke kterému sportu patří. 

V první polovině srpna jsem se společně s dalšími kolegy zastupiteli věnoval přípravě založení Slánského sportovního klubu. Tento klub by měl zastřešovat ty slánské sportovní oddíly, které budou mít zájem o využívání nové multifunkční sportovní haly ve větším rozsahu resp. počtu hodin. 

V průběhu srpna jsem řešil také řadu detailů, které souviseli s finalizací celého projektu. Termín odevzdání finální verze projektu je totiž již 6. září! A tak jsem se zabýval např. zámky na úložných skříňkách ve vestibulu haly, ovládáním venkovních žaluzií, vzhledem informačních tabulí v bufetu, kvalitou a parametry kamer v objektu haly i polohou stolku pro časomíru. 

V srpnu se také objevila možnost požádat o dotaci na výstavbu haly z Národní sportovní agentury, kterou chceme určitě využít. Paní manažerka již minulý týden začala s přípravou žádosti o tuto dotaci. Já jsem se ujal té části, která souvisí s deklarací podpory výstavbě haly ze strany slánských sportovních oddílů, což by nám mohlo přinést pozitivní body při hodnocení žádosti. A jsem moc rád, že žádný ze sportovních oddílů, na které jsem se já nebo kolegové Michal Kozelka a Martin Cílek obrátili, nám tuto podporu neodmítl. Pozitivní reakce máme tedy od šesti slánských futsalových oddílů, florbalistů, basketbalistů, volejbalistů, atletů, tenistů, fotbalistů i nohejbalistů. Žádost o tuto dotaci musí ještě schválit městské zastupitelstvo, ale já věřím, že se tak 6. září stane. Ve hře je totiž minimálně 35 milionů korun! 

Minulý týden byla také podána žádost o stavební povolení. Dle informací ze stavebního úřadu by neměly s touto žádostí nastat žádné problémy a tak doufám, že do konce září by mělo být toto stavební povolení vydáno se všemi právními náležitostmi. 

Připravuje se rovněž výběrové řízení na hlavního dodavatele stavby. Vyhlášeno by mělo být přibližně v polovině září a pokud vše půjde bez problémů (což tedy nelze zaručit), mohli bychom na konci měsíce října znát zhotovitele celé stavby. 

Výstavba haly by tak mohla být zahájen ještě v měsíci listopadu. V této souvislosti je třeba zmínit, že výstavbu haly komplikuje aktuálně zpoždění přípravy sousedního projektu, tj. výstavba technické infrastruktury pro bytovou výstavby v lokalitě Háje - Sever. Sportovní hala je totiž umístěna na okraji této plánované zástavby a při její přípravě se předpokládalo, že bude napojena na sítě v této lokalitě, které zde mají vzniknout - především komunikace, elektřinu a vodovod s kanalizací. Bohužel, zahájení výstavby těchto sítí je již nyní minimálně o rok opožděno oproti původním předpokladům, což se negativně promítá i do časového harmonogramu výstavby naší sportovní haly. Dle původních předpokladů měly být tyto sítě hotovy do konce letošního roku. Zatím se zdá, že budeme rádi, když jejich výstavba do konce roku vůbec začne a hotovo snad bude na podzim roku příštího. Pesimisté uvádějí dokonce ještě pozdější termín. 

Kdyby nebylo tohoto problému, věřím, že by naše nová hala mohla být předána k užívání již na podzim příštího roku, tak, aby ty oddíly, které na ni čekají, mohli novou halovou sezonu zahájit již v nové hale. Ale může se stát, že ostrý start budeme muset z těchto důvodů o několik týdnů či měsíců nakonec posunout. 

 L.Peška 

zastupitel města