SLÁNSKÉ NOVINY

Propadák

2018-01-11 08:18:10, - redakce

Jako zcela nepřipraven se ukázal starosta města na prosincovém jednání zastupitelstva při projednávání bodu "Stanovy VSOSO".

Starosta Hrabánek  předložil zastupitelům návrh nových stanov Vodohospodářského sdružení obcí, který však byl ze strany zastupitelů podroben  rozsáhlé kritice na kterou Hrabánek nedokázal reagovat.  A pokud reagoval, tak, jak později vyšlo najevo, on i jeho právní poradce informovali zastupitele nepravdivě nebo neúplně.

Největší diskuse se vedla o tom, jaký majetek, podle navrženého znění stanov, bude město Slaný muset vložit do VSOSO. Dr. Peška správně upozornil na skutečnost, že v současné době  majetek města v této oblasti   dosahuje účetní hodnoty kolem 1 miliardy korun. A ptal se, co tedy z tohoto majetku bude převedeno na VSOSO? Konkrétní odpovědi se však od starosty Hrabánka nedočkal. Zastupitel Hůla se dožadoval úplného znění stanov, neboť jejich součástí, měli být i 2 přílohy,  které však zastupitelé vůbec neobdrželi. Měli tak, podle Hrabánka, schválit soupis majetku, kterého se město zbavuje ve prospěch VSOSO, aniž by tento soupis vůbec viděli. 

Starosta Hrabánek tak, konfrontován s řadou nedostatků a připomínek,  nakonec celý návrh nových stanov VSOSO stáhl z jednání.

Hrabánek tak již po několikáté selhal v případě řešení složitých problémů vyplývajících z provozu vodohospodářské infrastruktury města. V roce 2014 nedokázal dojednat provozní podmínky s firmou Veolia tak, aby město Slaný nepřišlo o 90 milionovou dotaci na rekonstrukci čistírny odpadních vod. V roce 2016 zablokoval již připravený převod vodohospodářské infrastruktury  zpět do správy města a v roce 2017 neuspěl v případě nápravy nedostatků ve fungování Vodohospodářského sdružení obcí.Související články:

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/slanska-voda-zustane-ve-francouzskych-rukach