SLÁNSKÉ NOVINY

Protektor z radnice

2017-07-18 22:16:25, - redakce

Z iniciativy radního Bartoníčka byla v budově slánské radnice umístěna pamětní deska připomínající návštěvu protektorátního prezidenta Emila Háchy ve Slaném.

Prezident Hácha se do historie Československa zapsal několika nezapomenutelnými činy.

15. březen 1939
Prezident Hácha podpisuje v Berlíně  dokument, ve kterém žádá pro tehdejší Československo ochranu Velkoněmecké říše.  Podle tehdejší Československé ústavy na nic takového neměl právo. Jako právník a vysokoškolský profesor to jistě věděl. Hitlerovi to dozajista bylo jedno. Ať již s Háchovým podpisem nebo bez něj, k obsazení Československa a vytvoření Protektorátu Čechy a Morava by dříve či později stejně došlo.

17. listopad 1939
Po demonstracích 28. října a 15. listopadu dochází k uzavření českých vysokých škol.  9 představitelů studentů bylo téhož dne popraveno. Dalších téměř 1300 studentů posláno do koncentračního tábora Sachsenhausen. Za jejich propuštění prezident Hácha u německých orgánů intervenuje.

13. květen 1941
Gestapo zatklo Josefa Mašína.
Mašín byl zatčen gestapem v podvečer 13. května 1941 po přestřelce v domě ve druhém patře v ulici Pod Terebkou,  v Praze-Nuslích (byl to ilegální byt Morávka). Tehdy vysílali pplk. Josef Mašín, škpt. Václav Morávek a četař František Peltán důležitou depeši pro Londýnskou exilovou vládu. Krátce po prvních odvysílaných větách se ozval zvonek. Za dveřmi byla početná přepadová skupina pražského gestapa. Všichni tři začali urychleně ničit veškeré depeše a vysílačku, ba dokonce stihli ještě odvysílat zprávu o své tragické situaci. Mašín se rozhodl proti gestapákům bránit. Prudce rozrazil dveře a vystřelil na prvního gestapáka nejblíže dveřím. Toho zasáhl do břicha. Mezitím Mašína kryl střelbou ze dveří Morávek. Tomu se však naneštěstí vzpříčil náboj v hlavni. Toho využil další gestapák, který Mašína postřelil a ten se skácel na rohožku. Okamžitě se na něj několik gestapáků vrhlo. Při rvačce upadl Mašín ze schodiště a při pádu si zlomil nohu. Mašín se ještě pokusil zastřelit, v tom mu však gestapáci zabránili. Zbraň však pevně svíral v ruce a teprve, až když mu gestapáci prostřelili zápěstí, jeho sevření povolilo. Morávek ještě stihl přirazit dveře gestapákům  před nosem a společně s Peltánem se spustil  po tenkém ocelovém laně, které jim sloužilo jako uzemnění pro vysílačku, z okna dolů. Peltán si při doskoku těžce pohmoždil obě nohy a Morávek si o uzlík na lanu nařízl prst, který si později musel uříznout.

14. květen 1941
Prezident Hácha navštívil Slaný.
Přehlídku obrazů a grafiky nazvanou - Výstava tři malířů (Viktor Stretti, Jaromír StrettiZamponi, Mario Stretti) - v sále bývalé Občanské záložny, dnes obřadní síň budovy Městského úřadu Slaný (čp. 136), navštívil dne 14. května 1941 tehdejší státní prezident JUDr. Emil Hácha. Podle dobových zpráv jeho účast na výstavě značně přispěla k její návštěvnosti a k propagaci této významné akce nejen ve městě Slaném. (citace z tiskové zprávy městského úřadu ve Slaném ze dne 12. července 2017)

27. září 1941
Do Prahy přijíždí nově jmenovaný zastupující říšský protektor, generál SS a policie Reinhard  Heydrich. Okamžitě nařizuje zatčení předsedy  protektorátní vlády generála Eliáše  o čemž informuje prezidenta Háchu. V tentýž den je popraveno 6 bývalých generálů československé armády. O 2 dny později, 29. září, je popraveno dalších 20 českých vlastenců.  Generál Eliáš je dosouzen k trestu smrti dne 1.října, společně primátorem Prahy Otakarem Klapkou.
Během prvního týdne působení Heydricha v jeho úřadu bylo popraveno 219 osob.
Na dobových dokumentech prezident Hácha vítá Heydricha vztyčenou pravicí.

27. květen 1942
V Praze byl spáchán atentát  na zastupujícího říšského protektora, generála SS a policie Reinharda  Heydricha. Heydrich je vážně zraněn.

30. květen 1942
Citace z projevu prezidenta Háchy k českému národu:  
"Místo českého národa je v tomto velikém boji jediné po boku Velkoněmecké říše. Nepřátelé Velkoněmecké říše jsou také nepřáteli českého národa. Proto je povinností každého Čecha, ať je kdekoliv, účinně podporovat Velkoněmeckou říši v jejím obrovském boji, a to jak stálou spoluprací na válečně důležitých úkolech naší země, tak bezohledným potíráním nepřátelských pokusů o sabotáž a nepřátelských výmyslů, budovaných na lži a podvodu."

4. červen 1942
SS generál Heydrich, nacistická stvůra a vrah českých vlastenců, konečně umírá.

7. červen 1942
Pohřeb Reinharda Heydricha.
Ticho nad hlavním městem protektorátu je v těch červnových dnech přerušované temnými údery bubnů. Soumrak v pražských ulicích prosvětluje oheň pochodní. Smuteční průvod, v jehož čele je vezena rakev zavražděného říšského protektora Reinharda Heydricha, se pomalu sune k Pražskému hradu. Mezi účastníky pohřebního průvodu jde (nebo spíše jede) i prezident  Hácha.

10. červen 1942
Jsou vypáleny Lidice.
192 mužů je na místě zastřeleno, 195 žen a 88 dětí deportováno do koncentračních táborů. Přežije jen 9 z nich.
Prezident ani vláda proti tomuto zločinu nijak neprotestovali. Hácha odjel na zámek v Lánech.

18. červen 1942
Sedm parašutistů umírá v Resslově ulici v Praze  v boji se stonásobnou německou přesilou.

19. červen 1942
Z projevu prezidenta Háchy, který pronesl k českému národu po vypálení Lidic a vyvraždění jeho obyvatel:
"Prosím vás, abyste si ještě jednou uvědomili velkomyslnost Adolfa Hitlera, který od českého národa nic jiného nežádal, než aby tento národ šel klidně za svou prací. Je proto přirozené, že nevděk za tuto velkorysost musí být potrestána všude tam, kde se projeví a že tím spíše musí býti potrestána věrolomnost, která nevděk stupňuje až do zrady.
Není Čechem, kdo se protiví Velkoněmecké říši a kdo tím zločinně hraje o jednou zaručená práva. Není Čechem, kdo jde s Anglií a se sovětským Ruskem, není Čechem, kdo do našich krajů vnáší rozklad, zradu a zločin. Pro tyto lidi nemějte slitování. Jde o zločinné žháře, kteří nás chtějí připravit o rodnou střechu nad hlavou, o náš drahý český domov. Tyto zrádce jsme navždy vyloučili z národa."


13. květen 1945
Hácha je v Lánech zatčen a převezen do nemocnice pankrácké věznice.

19. červen 1945
Prezident Beneš  podepisuje dekret o Národním soudu (o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů). Tento soud měl proběhnout i  s Háchou. Než však byl soud zahájen, Emil Hácha dne 27. června 1945 umírá.
Národní soud vynesl v letech 1945 až 1947 rozsudky trestu smrti nad 15 čelnými představiteli Protektorátu  Čechy a Morava. Rozsudek byl vykonán neprodleně.  Národní soud  vynesl trest  smrti  i nad  prezidentem Slovenského státu Josefem Tisem.

Ke svým 70. narozeninám obdržel Emil Hácha luxusní vůz značky Mercedes od Adolfa Hitlera (12. července 1942).

Nyní, dodatečně,  od radního města Slaný ing. Pavla Bartoníčka a dalších představitelů slánské radnice, pamětní  desku (12. července 2017) .