SLÁNSKÉ NOVINY

Pštrosí politika

2013-07-05 12:49:36, - redakce

V nedávném článku "Starosta města podezřelý ze spáchání trestného činu" jsme slíbili, že se v dalším článku vrátíme podrobněji k rozhodnutím zastupitelů, které následovaly po přednesení závažných faktů  týkajících se výstavby parkovacího domu ve Slaném.

Článek "Starosta města podezřelý ze spáchání trestného činu"  naleznete zde.

Po vystoupení dr. Pešky se v jednacím sále rozhostilo ticho. Většina zastupitelů nevěděla jak reagovat. Na otázky, které během svého vystoupení vznesl, nikdo z přítomných členů vedení města či městské rady odpovědět nechtěl.

Ing. Šrom (ČSSD) připomněl, že zpronevěra již 5000 Kč je trestný čin. A v souvislosti s parkovacím domem hovoříme o milionech.

Teprve po chvíli ing. Bartoníček navrhl, aby všichni zastupitelů dostali k dispozici všechny dokumenty týkající se výstavby parkovacího domu. Tedy jak základní smlouvu, tak i všechny dodatky i zadávací dokumentaci. Jeho návrh byl také později většinou zastupitelů schválen. Tento návrh nepodpořili dva zastupitelé za ODS - ing. Hampl a pan Vávra.

Následně si pravicová koalice vyžádala přestávku na kuloární jednání.  Po návratu z jednání navrhl místostarosta Hložek, aby byl finanční a kontrolní výbor prověřen prošetřením informací, které dr. Peška k parkovacímu domu přednesl. Tento návrh nepodpořili tři zastupitelé  ing. Hampl, dr. Vašek a pan Vávra.

Ing. Hampl (ODS) požadoval, aby se touto otázkou zastupitelstvo nezabývalo, neboť je projednáván Závěrečný účet města za rok 2012. Později byl také závěrečný účet schválen tzv. bez výhrad. S tímto závěrem nesouhlasili především zastupitelé za KSČM a ČSSD.

Dr. Peška navrhl další 2 usnesení:

a) Zastupitelé města berou na vědomí možné porušení zákonů v souvislosti s výstavbou parkovacího domu. 

b) Zastavení plateb firmě KOMA do vyjasnění právního rámce uzavřených smluv.

Pro tyto návrhy hlasovali zastupitelé za KSČM, ČSSD a dr. Heřman z USZ. Ani jeden z těchto návrhů tak nebyl  přijat.

Pravicová většina v zastupitelstvu tak vlastně odmítla připustit, že téměř hodinu se zastupitelé zabývali takto závažnými zjištěními. Ano, asi by pro ně bylo nejlepší, kdyby tento problém vůbec neexistoval.