SLÁNSKÉ NOVINY

RDK, teplo a město

2023-04-28 08:14:31, - redakce

Vyúčtování tepla a teplé vody, kterou v minulých dnech obdržely ty domácnosti a odběratelé, kteří jsou napojeni na centrální dodávky těchto komodit od RDK, vzbudilo řadu emocí. Zkusme se tedy na některé skutečnosti podívat i bez nich.

panelák -

Drahý plyn 

Ceny tepla, které dodává RDK, patří dlouhodobě mezi nejvyšší v České republice. V 90. letech se řada kotelen ve Slaném přestavěla z tehdy drahého mazutu na tehdy levnější plyn. Ale moc to nepomohlo. Možná ekologii, ale na cenách tepla se to příliš neprojevilo. Dramatický obrat však nastal v loňském roce, kde se z doposud relativně levného "českého" plynu stala nejdražší komodita v Evropě. Nepomohlo tomu ani nedávné zatloukání premiéra Fialy, že všichni lžou, protože naše vláda dělá to nejlepší, co dokáže. Ale proč je třeba v sousedním Slovensku, které má asi velmi obdobné zdroje a možnosti na získání plynu, jako Česká republika, plyn řádově o polovinu levnější, to nám Fiala vysvětlit nedokáže. Tak na tomhle je RDK zcela bez viny. 

Podnikání bez rizika 

Cenová krize dopadla na RDK již na konci roku 2021, kdy zkrachoval jimi vybraný dodavatel plynu. Od té doby musela RDK zajišťovat tuto komoditu nákupy na energetické burze. Tedy za tehdy aktuálně extrémně vysoké ceny. Pro běžné firmy by tento fakt mohl být možná i likvidační. Ovšem podnikání RDK ve výrobě tepla je de facto podnikání bez rizika, protože všechny svoje náklady, tedy i takto extrémně navýšené, může přenést v plné výši na své odběratele. Což se také stalo. Vše je podle zákona a tedy zcela v pořádku. Za tuto skutečnost tedy již RDK odpovědná je. Ovšem jaksi jen v té morálně - etické rovině. V rovině finanční je bez viny. Očekávat, že by majitelé RDK sáhli do svých úspor či manažerských odměn snad nikdo ve Slaném ani neočekával. 

Řešení nejsou 

Nějaká krátkodobá či okamžitá řešení nejsou. Město Slaný má svázané ruce smlouvou z roku 1994, která mu neumožňuje do tohoto procesu prakticky vůbec zasahovat. V roce 2021 se sice v zastupitelstvu objevil návrh na jakousi novelizaci těchto smluvních vztahů, ale velmi rychle opět zmizel někde v šuplících kanceláří městského úřadu. Údajně pro nezájem ze strany RDK cokoliv měnit na dosavadní exkluzivitě, která tato firma v tomto oboru má. Zde je tedy řešení jednoznačně v rukách vedení města. 

Chmurná budoucnost 

Ani odborníci na tuto problematiku se neshodnou na tom, jaká má být budoucnost centrálního vytápění v podmínkách města, jako je Slaný. Možnosti cenových úspor za stávajícího stavu jsou prakticky vyčerpány. Zastaralé rozvody tepla a teplé vody by se měly obnovit, ale na to nejsou finanční zdroje. Roční nájemné ve výši cca 7 milionů korun stěží postačuje na udržování kotelen v provozním stavu. Investovat do tepelných čerpadel či např. solárů na ohřev teplé vody by se sice dalo, ale potřebný rozsah této modernizace, který by se mohl nějak pozitivně projevit v ceně tepla je v takovém finančním objemu, že je téměř nereálné o něm v blízké době vůbec uvažovat. Třicet let zanedbávání investic do této infrastruktury se prostě nedá dohnat během jednoho či dvou let.

 L.Peška