SLÁNSKÉ NOVINY

Rekonstrukce Okresního domu se komplikuje

2019-11-05 17:31:32, - redakce

Město Slaný nezískalo dotaci na rekonstrukci Okresního domu.

Město Slaný připravuje  nákladnou rekonstrukci dlouho uzavřeného Okresního domu. Mělo by zde vzniknout komunitní centrum, přestěhovat se knihovna a část prostor by měla sloužit k reprezentačním účelům.  Náklady na tuto rekonstrukci jsou odhadovány na 75 milionů korun, což je pro rozpočet města poměrně značná částka.     Vedení města i zastupitelé tak doufali v to, že jim s financováním  rekonstrukce pomůže dotace na tzv. regeneraci brownfieldů, kterou vypsalo Ministerstvo pro místní rozvoj. Bohužel, žádost Slaného  o 30 milionovou dotaci neuspěla. Na rozdíl např. od města Velvar, které podalo obdobnou žádost  na velmi podobný objekt (záložnu na náměstí ve Velvarech) a podařilo se mu v podstatě stejnou částku získat.
Je tedy pravděpodobné, že plánovaná rekonstrukce začne později a bude muset být rozložena do více let. Město Slaný  však i dále bude usilovat o získání dotace na tuto nákladnou rekonstrukci.

L.Peška