SLÁNSKÉ NOVINY

Řízený úpadek kultury ve Slaném

2017-01-31 19:32:31, - redakce

(z jednání o rozpočtu města na rok 2017)

Přesto,  že se plánované příjmy města mají pro rok 2017 zvýšit téměř o 20 milionů, výdaje na kulturu plánuje slánská radnice výrazně omezit.

Na prosincovém projednání  návrhu rozpočtu města na rok 2017 jsem upozornil na skutečnost, že z rozpočtu KZMS zmizela oproti roku 2016 částka ve výši cca 1,4 milionů korun. Údajně proto, že zajišťování a realizaci kulturních akcí ve Slaném nebude již v kompetenci KZMS, tak jako v roce 2016, ale přejde zpět pod odbor kultury slánské radnice. Osobně si myslím, že KZMS tuto práci vykonávalo svědomitě a se znalostí věci, ale chce-li prosadit vedení slánské radnice takovouto změnu, proč ne.  Jenomže!
Jenomže po odečtení cca 490.000 Kč, které byly v rozpočtu KZMS vyhrazeny na pořádání květnových slavností města, zjistíme, že z cca 850.000 Kč odebraných  KZMS nám do rozpočtu odboru kultury doputovalo pouze 350.000 Kč.
Kam se ztratilo půl milionu  na této krátké cestě mezi slánským divadlem, kde sídlí KZMS a hotelem Pošta, kde najdeme kanceláře odboru kultury, by měl vysvětlit pan radní Bartoníček, který má oblast kultury v popisu náplně své práce. Bohužel, na přímou otázku a žádost o vysvětlení  pan radní odpověděl, že  odpovědět neumí, protože  nemá k dispozici potřebné podklady.

Samozřejmě, že "za méně peněz, méně muziky". A tak se v roce 2017 na příliš  mnoho zajímavých kulturních počinů těšit nemůžeme.
Možná by nám pan Bartoníček mohl alespoň vysvětlit PROČ?

L.Peška
Naše město / KSČM