SLÁNSKÉ NOVINY

Rok zpoždění

2017-08-09 16:09:05, - redakce

Ještě se ani nezačalo stavět a už nabrala dlouho připravovaná rekonstrukce čističky odpadních vod rok zpoždění.

Předchozím vedením města bylo zahájení rekonstrukce ČOV plánováno na podzim 2016. Byla připravena projektová dokumentace, finance i více než 60 milionová dotace. Ale po nástupu nového Hrabánkova vedení města se přípravy této náročné investiční akce prakticky zastavily. Dokonce se někteří členové vedení města a městské rady snažili, aby byly zastaveny úplně. Místostarosta Zálom se neúspěšně pokusil  odcizit část dokumentace, poslanec Berkovec naopak loboval za to, aby  se připravené řešení zcela odmítlo a zakázku na rekonstrukci ČOV získal jeho poradce.

Nakonec se však pokračovalo v původně přijaté koncepci rekonstrukce ČOV, kterou připravila předchozí rada města a především tehdejší místostarosta ing. Grohmann.

Na jednání zastupitelstva města, v prosinci loňského roku, starosta Hrabánek prohlásil, že rekonstrukce ČOV začne nejpozději v dubnu příštího roku. Ovšem výběrové řízení, které město Slaný v lednu 2017 vyhlásilo, bylo zatíženo takovým množstvím technických chyb a nedostatků, že muselo být následně zrušeno a po opravách vyhlášeno v březnu 2017 znovu.  V červnu letošního roku tak mohla rada města konečně vybrat zhotovitele stavby. Staly se jím  Strojírny a opravny Milenov. V podmínkách výběrového řízení je i ustanovení, že zhotovitel má povinnost zahájit rekonstrukci ČOV do 14 dní od předání staveniště. A tak zasvěcení jen mohou kroutit hlavami nad tím, že tato dlouho odkládaná rekonstrukce nezačala  ani do konce července, ani v průběhu srpna. Ale údajně má být zahájena až v říjnu letošního roku.
Je neuvěřitelné, že po roce čekání a odkladů není vedení města připraveno na tak zásadní záležitost, jakým by  řádné a včasné předání staveniště této investiční akce mělo být.

-pel-

Související články:

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/priprava-rekonstrukce-cov-nabira-dalsi-zpozdeni

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/priprava-rekonstrukce-cisticky-nabira-zpozdeni

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/zavrete-jim-huby

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/zlodej-z-radnice

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/75-milionu

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/prozreni-ii