SLÁNSKÉ NOVINY

Skatepark v nové lokalitě

2022-07-19 14:37:48, - redakce

V rámci výstavby inženýrských sítí v oblasti Háje - Sever a navazujícímu prodeji staveních parcel byl zrušen skatepark, který zde po řadu let využívala slánská mládež.

V souvislosti s přípravou výstavby rodinných domů v této oblasti se tak souběžně řešila i otázka přemístění skateparku. Původní záměr přesunout jej jen o několik desítek metrů dále na Hájích narazil na odpor pracovníků z odboru životního prostředí a tak se hledala jiná lokalita. Nakonec jako nejvhodnější byl zvolen prostor v areálu tzv. in-line dráhy poblíž bývalého modelářského střediska. Finanční náklady na přesun resp. vybudování nového skateparku jsou odhadovány na 4,8 mil. Kč. V současné dob se hledá vhodný realizátor této stavby. 

Naše město a Hnutí Budoucnost podporuje realizaci této aktivity, která si mezi slánskou mládeží našla řadu příznivců. Je naší snahou dokončit přesun skateparku do nové lokality ještě v letošním roce. Pokud se to z klimatických či jiných důvodů nestihne, tak pak nejpozději na jaře roku příštího. 

 L.Peška 

Naše město a Hnutí Budoucnost