SLÁNSKÉ NOVINY

Šlachta versus Minář

2020-12-31 10:38:39, - redakce

Dvě nové osobnosti avizovaly svůj možný vstup na naši domácí politickou scénu. Jaké jsou jejich startovací pozice?

Mikuláš Minář již představil svůj projekt hnutí LIDÉ PRO. V případě Roberta Šlachty se předpokládá, že tak učiní v průběhu ledna. Název jeho hnutí tedy není přesně znám a tak jsme pro účely našeho anketního průzkumu použili pracovní označení "Hnutí Roberta Šlachty". 
Základní otázka našeho průzkumu byla: Zaznamenal jste, že o vstupu na politickou scénu uvažují další strany či hnutí? Např. hnutí Mikuláše Mináře Lidé Pro nebo hnutí Roberta Šlachty? 

 Odpovědi: 

ano (340) 

ne (169) 

nevím (87)  


Znáte hnutí Lidé Pro (Mikuláš Minář)? 

ne (318) 

ano (265) 

nevím (18) 

Celkem 601 odpovědí  


Znáte Hnutí Roberta Šlachty? 

ne (514) 

ano (67) 

nevím (20) 

Celkem 601 odpovědí 


Jaké je možné z těchto odpovědí udělat závěry? 

O aktivitě Mikuláš Mináře (hnutí PRO LIDI) má nějaké povědomí 265 osob, tedy 44% občanů (respondentů). 

O aktivitě Roberta Šlachty ("hnutí RŠ") má nějaké povědomí 67 osob, tedy 11% občanů (respondentů). 


V jedné z dalších otázek označovali respondenti důvěryhodné osoby naší politické scény. Otázka zněla: Kterou politickou osobu pokládáte za důvěryhodnou? 

V této otázce se oba protagonisté umístili až v závěru pořadí našich politiků. 

Robert Šlachta (hnutí Roberta Šlachty) (62) 

Mikuláš Minář (Pro Lidi) (50) 

Z těchto výsledků je možné učinit tyto závěry: 

Mikuláše Mináře hodnotí jako důvěryhodnou osobu 50 osob z 264, tedy 19% z těch respondentů, kteří jeho aktivity doposud zaznamenali. 

 Roberta Šlachtu hodnotí jako důvěryhodnou osobu 62 osob z 67, tedy 92% z těch respondentů, kteří jeho aktivity doposud zaznamenali.  

Je zřejmé, že Minář zatím své potenciální podporovatele příliš nepřesvědčil. Přesto, že rozeběhl poměrně masivní propagační kampaň na sociálních sítích a dostalo se mu i značné pozornosti v dalších médiích, jeho ambiciózní plán na získání půl milionu příznivců se zdá být po tomto měsíčním snažení prakticky v troskách. Zatím se mu podařilo získat jen cca 22.000 podporovatelů. Což je jen 4,5% z předpokládaného počtu. Daleko smutnější pro Mináře však je, že jej více než 80% občanů ČR nepokládá za důvěryhodnou osobu. Je všeobecně známo, že jeho dřívější aktivity (Milion chvilek pro demokracii), podporovali především příznivci těch politických stran, které je možné označit jako "antibabišovské" (ODS, TOP09, STAN, Piráti, ...). A těm Minář nedokáže nabídnout nic nového, než to, co nabízejí právě tyto strany. Těžko tedy bude někoho přesvědčovat, že by právě jeho hnutí mohlo dosáhnout nějakého výraznější úspěchu v podzimních parlamentních volbách.  

Robert Šlachta a jím zatím nepředstavené politické hnutí stojí na jiných základech. O tom, že Šlachta dosáhl nesporných výsledků v potírání organizovaného zločinu není žádných pochyb. Zda-li bude podobně úspěšný i v politice můžeme zatím jen spekulovat. O tom, že mezi jeho příznivce či voliče patrně nebudou patřit, díky kauze Nagyová + Nečas, voliči ODS není pochyb. Všem ostatním voličům, ať již zprava či zleva, má Šlachta co nabídnout. Šlachta akcentuje zásadovost a poctivost, stejně jako vlastenectví a odbornost. Jeho aktivity zatím výrazně přibrzďuje současná pandemie, ale stačí jen vzpomenout, že jeho beseda ve Slaném, která se uskutečnila v létě pod patronací městské knihovny, byla zcela obsazena a řada zájemců se díky omezené kapacitě sálu na setkání s ním vůbec nedostala. Dá se očekávat, že po odeznění současné koronavirové pandemie Šlachta své spanilé jízdy po republice opět obnoví a pak se ukáže, jaký je jeho volební potenciál a jak jej budou vnímat občané České republiky. 


 -red-