SLÁNSKÉ NOVINY

Slánská radnice nově

2015-01-31 16:25:54, - redakce

Únorové číslo Slánské radnice je prvním, které doznává zásadní změny v distribuci občanům města.

Po řadě let, kdy byla Slánská radnice doručována do schránek občanů města bez ohledu zda o její doručování stojí či nikoliv, přechází vedení města  u tohoto měsíčníků na jinou formu distribuce.

Od února již nebude Slánská radnice doručována do poštovních schránek občanů, ale bude volně k vyzvednutí na řadě míst ve městě. Přímé doručování zůstává zachováno pouze pro obyvatele přidružených obcí. 

Přesto, že aktuální seznam distribučních míst je poměrně obsáhlý a naleznete v něm mj. městský úřad, knihovnu, informační centrum,  polikliniku, nemocnici, ale také řadu obchodů a restaurací, není určitě konečný a bude se dále doplňovat a rozšiřovat.

Počet výtisků by měl být dostatečný, aby bylo zajištěno, že se žádaný výtisk dostane na každého, kdo o něj bude mít opravdu  zájem.

V neposlední řadě tímto  opatřením  dosáhne vedení města i významné finanční úspory v nákladech na vydávání tohoto měsíčníku. Celkové roční náklady by se měly snížit asi o 40% (cca o 150.000 Kč).

 


Seznam distribučních míst:

http://www.kultura.slansko.cz/radnice#goto-seznam-distribucnich-mist