SLÁNSKÉ NOVINY

Slánská voda zůstane ve francouzských rukách

2017-06-08 05:13:54, - redakce

Několikaleté úsilí slánských zastupitelů o to, aby se vodovodní síť, kterou na základě nelegálního jednání předchozího starosty města již více než deset let spravuje firma Středočeské vodárny, zmařil ve středu večer starosta Hrabánek a jím ovládaná skupina slánských zastupitelů.

Na  pokyn starosty Hrabánka zastupitelé za ODS, ČSSD a další koaliční zastupitelé hodili v roce 2015 dojednanou dohodu o převzetí vodohospodářské infrastruktury městem k ledu.  Město Slaný tedy v dohledné době slánské vodovody do své správy, na rozdíl od řady jiných českých měst, které se všemožně  cenu snaží vyvázat z područí cizích nájemců,  nepřevezme.
Úsilí, které přípravě na ustavení vlastní společnosti  a zahájení vlastního provozování této infrastruktury, které dané problematice věnovala část zastupitelů, tak bylo během několika hodin hozeno do koše. Starosta Hrabánek zjevně nesnesl myšlenku, že by mohl někdo uspět tam, kde on před několika lety zcela selhal. A tak se alespoň postaral o to, aby již připravená cesta na převzetí slánské vody do vlastní správy byla zmařena. 
Formálně sice zastupitelé přijali usnesení, že město Slaný bude provozovat tuto infrastrukturu od roku 2020, provozní smlouva  současnému provozovateli, Středočeským vodárnám, totiž končí k 31.12.2019, ale ve skutečnosti této možnosti již téměř nikdo nevěří. Minimálně za situace, kdy by na slánské radnici od podzimu 2018 seděli stejní lidé, jako dnes. Starosta Hrabánek se totiž  po celý rok snažil najít důvody a způsoby, jak zachovat současný stav, tedy provozování vodovodů francouzskou firmou Veolia, místo aby plnil usnesení zastupitelstva i rady města, která směrovala k vlastnímu provozování městem.   
A tak již od počátku středečního jednání zastupitelstva bylo jasné, jak celá kauza tento večer dopadne. Hrabánek se nejprve postaral o to, aby o týden dříve nemohlo proběhnout zasedání zastupitelstva, o jehož svolání požádali opoziční zastupitelé a  které mělo  jako hlavní bod právě budoucnost provozu vodohospodářské infrastruktury. Starosta Hrabánek se snažil zabránit jakékoliv možnosti diskuse o dané problematice a tak  nařídil koaličním zastupitelům, aby se tohoto jednání neúčastnili. Následně pak, při opakovaně svolaném jednání, nechal již v úvodu z programu jednání vyřadit všechny body, které opoziční zastupitelé navrhovali projednávat. Tedy i možnost dodržení původně přijatých usnesení a rozhodnutí, které měly zajistit městu Slaný převzetí této vodohospodářské infrastruktury již od ledna 2018.
Vlastní projednávání pak bylo jen ukázkou marné snahy několika opozičních zastupitelů (Grohmann, Richtr, Zlámal, Peška, Hůla), kteří  upozorňovali na nevýhody i problémy, které toto rozhodnutí o odložení převzetí správy vodovodů do budoucna občanům města přinese.  Hrabánek a jeho koaliční zastupitelé měli jasný úkol - zajistit to, aby zisky ze slánské vody i nadále dál  bez problémů tekly do Francie. A to se jim také při závěrečném hlasování podařilo.
Tímto rozhodnutím se však opět otevírá otázka získání dotace na čističku odpadních vod ve výši 64 milionů korun. Tato dotace je podmíněna tím, že město Slaný ukončí provozování této čističky cizím nájemcem a samo se stane provozovatel vlastní čističky na kterou čerpá zmíněnou dotaci. Tato cesta byla zajištěna právě v úvodu zmíněnou smlouvou, kterou dojednala ještě předchozí rada města a zastupitelstvo schválilo v listopadu 2015.  Nyní však celá dohoda spadla pod stůl a jiné řešení zatím připraveno není.
O tom, že by jej současné Hrabánkovo vedení města dokázalo připravit, nejsou po středečním jednání zastupitelstva, žádné pochybnosti. Nedokázalo, a to ani kdyby chtělo. Mezi slánskými zastupiteli však panuje přesvědčení, že starosta Hrabánek ani nechce. 


 -pel-


Související články:

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/nezajem-o-slanskou-vodu

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/tece-voda-tece