SLÁNSKÉ NOVINY

Slánský převrat

2016-04-05 04:08:42, - redakce

Připomeňme si ještě několika postřehy z jednání zastupitelstva atmosféru a způsob slánského převratu, ke kterému došlo v pondělí 4. dubna 2016.

Ostudný pakt hitlerovského Německa se Stalinovým diktátorským režimem nechala připomenout slánská ČSSD, která se spojila se svým dřívějším  dlouholetým politickým soupeřem (slánskou ODS) ve snaze zachovat dobře placené místo na slánské radnici pro svého lídra. V kuloárech tak zazněla trefná replika na jednání této politické strany, že je jako laciná prodejná děvka, která jde za peníze s každým.
Za sekundanty tohoto paktu si pak ODS a ČSSD vybraly, vedle dříve opozičních zastupitelů, ještě 3 zastupitele za ANO. Konkrétně pány Širce, Berkovce a Zímu.  Tito tři pánové ze slánského ANO  tak město Slaný zařadili   na stále rostoucí seznam těch měst a obcí ČR, ve kterých již tato politická strana dokázala, že neodkáže vůbec nic. Snad jen s vyjímkou popírání vlastních předvolebních slibů a proklamací. Slaný však bude patrně unikátní tím, že politické sebezničení vlastní  strany aktivně řídil poslanec Parlamentu ČR za ANO, pan Berkovec.

Práci ve volební komisi se odmítli zúčastnit zástupci současné koalice, a tak nebylo divu, že její členové (Pospíšil, Širc, Hložek, Judlová a Šourek) občas na svoji  práci nestačili. Až úsměvné bylo např. zařazení právě čerstvě zvoleného starosty města Hrabánka na hlasovací lístek (= seznam) členů rady určených k odvolání. Hlasování se tak muselo na pokyn starosty města zastavit, aby bylo možné provést nápravu a nechat odvolat již jen ty správné členy rady.

O názorové "stálosti" některých členů zastupitelstva podala důkaz volba místostarosty, na kteroužto funkci byl navržen nedávno (7.3.2016!) odvolaný bývalý starosta města, ing. Zálom (ČSSD). Řada členů zastupitelstva, mj. Hložek, Pospíšil či Širc, kteří ještě před 3 týdny poukazovali na jeho selhání ve funkci starosty a spolupodíleli se na jeho odvolání, jej o necelé 4 týdny později znovu volí do vedoucí funkce města.

Pan Hůla (Svobodní) připomněl zastupitelům za OMS jejich předvolební prohlášení, že nebudou ve volbách do vedoucích orgánů města volit a podporovat ty zastupitele, kteří se podíleli na nezákonných postupech při výstavbě parkovacího domu. V tomto případě tedy pana Hrabánka a pana Vaška. Z repliky zastupitele Matouška (OMS) však vyplynulo, že mu tento předvolební slib či závazek, ani jeho porušení, žádný problém nedělá.

MUDr. Ranková (ODS) se obratem dotázala na postoj Svobodných ke spolupráci s KSČM. Pan Hůla se k tomu vyjádřil a zároveň se dotázal paní Rankové, zda se ještě pamatuje v které politické straně byla ona a dr. Vašek před rokem 1989.

Přítomní občané ocenili postoj MUDr. Šircové (ANO), která ač nebyla novou koalicí ze své funkce člena rady města odvolána, spolupráci s nově formovaným vedením města odmítla a na svou funkci v radě města rezignovala. Na rozdíl od jejího kolegy z ANO, pana Zímy, který, ač byl do funkce radního zvolen členy bývalé koalice, si tuto svoji funkci ponechal i v nově zformovaném orgánu.

Vrcholem slánského absurdního divadla bylo pak vystoupení ing. Bartoníčka (OMS), který se pokusil vysvětlit, proč nemůže vykonávat funkci místostarosty města, ale pouze funkci uvolněného člena rady.  Zdůvodnil to tím, že musí pečovat o své 3 děti a tak by na funkci uvolněného místostarosty neměl čas.  Jaký je rozdíl mezi náplní práce uvolněného místostarosty a uvolněného člena rady však již nikdo z nově zvoleného vedení města odpovědět nedokázal. Pan Bartoníček tak patrně bude z peněz občanů města Slaného velmi dobře placeným pečovatelem své rodiny.