SLÁNSKÉ NOVINY

Slaný rok po komunálních volbách

2019-10-20 13:50:24, - redakce

V těchto dnech uplynul rok od říjnových komunálních voleb a tak se redakce Slánských novin obrátila na slánské zastupitele, aby zhodnotili práci městského zastupitelstva za toto  období. Reakce některých  zastupitelů překonala naše očekávání a tak některé rozsáhlejší odpovědi zveřejňujeme v samostatných příspěvcích. 

Otázky pro zastupitele města:
 
a) Jak hodnotíte práci městského zastupitelstva od komunálních voleb v říjnu loňského roku? Co se, podle vás, v práci zastupitelstva změnilo ve srovnání s předchozím volebním období?
Stanislav Berkovec (ANO):  Myslím, že jednání zastupitelstva jsou efektivnější, konstruktivnější.
Martin Cílek (Naše město): Já hodnotím poslední rok spolupráce v zastupitelstvu jako výraznou změnu oproti předchozímu volebnímu období. Mám pocit, že došlo více k respektování se navzájem napříč politickými stranami bez výrazných osobních útoků. Zastupitelstvo mnohem častěji chce dojít k výsledku a vysvětlení si případných odlišných názorů.
Michal Kozelka (ANO):  Jako "nováček" na své pozici, nemám možnost přímého porovnání s minulým volebním obdobím. V minulosti jsem vše sledoval pouze v roli diváka. Zde se přiznám, že jsem velmi negativně vnímal atmosféru, ve které předchozí vedení města pracovalo. Tehdejší koalice nebyla z mého pohledu schopna jakékoliv spolupráce s opozicí a naopak. To je atmosféra, ve které se nedá dlouhodobě pracovat. Spoustu lidí to muselo unavit a neměli tak energii pro město pracovat. Zastávám názor, že v případě dobrého projektu by se neměla řešit otázka, které politické uskupení je jeho autorem?!? Podporu by měl takový projekt získat napříč politickým spektrem a nebyla by zde pak potřeba si jeho myšlenku přisvojovat. Jednání dnešního zastupitelstva vnímám jako mnohem konstruktivnější, než tomu bylo dříve. Za to jsem velmi rád a věřím, že tento stav vydrží co možná nejdéle.

Jakub Širc (KDU-ČSL): Dosavadní práce zastupitelstva v tomto volebním období mne oproti minulosti mile překvapila. Jednání koalice a opozice jsou zpravidla věcná, konstruktivní, jednotlivé strany vnímají argumenty protistrany.
Přestože jsou názory na některé konkrétní tematiky rozdílné, je evidentní snaha o kompromis a nalezení ideálního řešení. Na řadě klíčových pozic jsou i opoziční zastupitelé (L. Peška - předseda investičního výboru, P. Zlámal - předseda dozorčí rady Slavosu atd.), kteří své funkce vykonávají velmi dobře, a věřím, že většina koaličních zastupitelů je s jejich prací spokojená.

Radek Vondráček (ANO): Aktuální spolupráce mi přijde konstruktivní, vážím si korektních vztahů mezi zastupiteli a zmiňuji to i v chystaném úvodníku Radnice. Současné klima vidím jako klíčové pro další rozvoj města. Minulé období jsem vnímal spíše jako divák, to současné hodnotím z mého pohledu zatím kladně.

b) Které rozhodnutí zastupitelů či vedení města v uplynulém období (tedy od října 2018)  pokládáte za nejvýznamnější?  Resp. naopak, s jakým rozhodnutím zastupitelstva města či vedení slánské radnice jste nespokojen (nespokojena)?
Stanislav Berkovec (ANO):  Rozhodnutí ukončit provoz parkovacího domu.
Martin Cílek (Naše město): Nejvýznamnějším rozhodnutím je aktuálně asi uzavření parkovacího domu, jinak další důležitá rozhodnutí dle mého názoru teprve přijdou (rekonstrukce plovárny, ubytovna Mexiko, Okresní dům atd.).
Michal Kozelka (ANO):  Nemám osobně žádné rozhodnutí zastupitelstva, které bych chtěl vyzdvihnout nad ostatní. Všechna rozhodnutí, která jsou koncepční a pomáhají posunout naše město vpřed, považuji za stejně důležitá a stejně významná. Stejně tak nejsem ani nějak zásadně nespokojen s nějakým konkrétním rozhodnutím zastupitelstva. Přestože některé rozhodnutí nemělo moji podporu, bral jsem jeho odsouhlasení jako vůli většiny a rozhodnutí tak respektoval. Je jasné, že ne vždy se všichni shodneme a v takovém případě je nejdůležitější dokázat přijmout nějaké kompromisní a rozumné řešení.

Jakub Širc (KDU-ČSL): Daří se realizovat v minulosti započaté velké investiční akce jako např. založení městem vlastněné společnosti Slavos, který bude od začátku příštího roku spravovat síť kanalizací a vodovodů ve Slaném a jeho okolí. Zlepšilo se personální zajištění nemocnice, největší městem zřizované organizace, pokrývající spádovou oblast přes 100tis. obyvatel.
Přestože to na první pohled možná není patrné, daří se realizovat řadu menších rekonstrukcí, v těchto dnech se zrovna otevřely nové učebny na 1. ZŠ.

Radek Vondráček (ANO): Jako významné vnímám vrácení parku a zámečku Benar do majetku města. I přes to, že se pro město jedná o velký závazek, v budoucnu to Slaňáci určitě ocení. Podobné kulturní  dědictví vám někdo nenabízí každý den. Věřím, že se nám podaří odstartovat i některé další větší projekty, nicméně rozumně tak, abychom byli i v budoucnu schopni vše spolehlivě ufinancovat. Jen tehdy se můžeme těšit na novou sportovní halu, opravený okresní dům či plovárnu. Pozitivně  vnímám i nově zřízený investiční výbor, který je určitým přidaným kontrolním mechanismem fungujícím napříč slánským zastupitelstvem.

c) O co byste se chtěl (chtěla)  vy osobně v příštích letech práce v zastupitelstvu nejvíce zasadit?
Stanislav Berkovec (ANO):  Aby se ještě zlepšila komunikace s občany - například pravidelné vydávání tiskových zpráv, lepší informovanost občanů o akcích města. Myslím, že tomu přispělo i internetové vysílání z jednání zastupitelstva. Mám v tomto smyslu desítky pozitivních ohlasů, stejně jako na dlouhodobé natáčení videožurnálů ze života města.
Martin Cílek (Naše město):  Svým hlasováním budu přispívat k rozvoji města Slaný ve všech směrech.
Michal Kozelka (ANO):  Do své gesce jsem dostal kauzu Parkovacího domu. Situace, ve které jsem problematiku PD převzal, neměla už v danou dobu žádné dobré řešení. Proto se já i ostatní členové Výboru pro Parkovací dům snažíme najít to nejméně bolestivé řešení pro město. Mým hlavním cílem je ukončit letitý a velmi složitý soudní spor s dodavatelem Parkovacího domu a zároveň přijít s konkrétním řešením využití stavby PD. Přestože se nejedná o snadný úkol, jsem optimistou a věřím, že jsme na dobré cestě a podaří se ho splnit. Dále bych chtěl podpořit projekty, které považuji za důležité. Mezi ně řadím např. vybudovaní nové Sportovní haly, rekonstrukce budov a objektů v majetku města. V neposlední řadě bych chtěl přispět k tomu, aby Slaný bylo čisté, upravené a především bezpečné město. Aby došlo k nápravě především v lokalitách, které v současné době nedělají městu dobrou vizitku. A jako samostatnou kapitolu vnímám dopravu ve městě. Věřím, že zprovoznění obchvatu města na několik let přispěje ke zlepšení situace, nicméně řešit koncepčně dopravní situaci a parkovací kapacity ve městě bude velmi důležité i nadále.

Jakub Širc (KDU-ČSL): Na dobré cestě je začátek dalších důležitých investic, díky kterým se udrží dlouhodobé historické a kulturní hodnoty ve Slaném. Dle mého názoru jsou velmi důležité naplánované rekonstrukce zbývající části hotelu Grand a Okresního domu. Rozsáhlý park Benar v blízkosti centra již patří městu, veřím že se v dohledných letech podaří jeho obnova.
Čekají nás důležité opravy VSH a školní jídelny u Smetanová náměstí. Na druhou stranu máme městské části - Lotouš, kde stále chybí vodovod.
Zásadní je nyní správná volba prioritních akcí tak, abychom využili současnou dobrou ekonomickou situaci a připravili se na horší časy.

Radek Vondráček (ANO): Rád bych toho samozřejmě co nejvíce odpracoval v odborech, které mám na starosti (sociální, živ. prostředí a kultura), dále pak i sport či technické služby. Mám pořád co se učit a objem práce to není malý. Snažím se do Slaného zvát i současné ministry, protože je to možnost jak může město získat nějaké další prostředky na investice. Pokud se podaří cokoli dalšího navíc, bude to milý bonus.
 


Vyjádření dalších zastupitelů najdete zde:

Martin Jirák: http://www.slanske-noviny.cz/clanek/slany-rok-po-volbach-ocima-martina-jiraka

Miloslav Nič: http://www.slanske-noviny.cz/clanek/slany-rok-po-volbach-ocima-miloslava-nice

Věra Bělochová: http://www.slanske-noviny.cz/clanek/slany-rok-po-volbach-ocima-very-belochove

Pavel Zlámal: http://www.slanske-noviny.cz/clanek/slany-rok-po-volbach-ocima-pavla-zlamala