SLÁNSKÉ NOVINY

Slaný rok po volbách očima Martina Jiráka

2019-10-20 13:39:56, - redakce

Využívám výzvy a zasílám "několik vět", vyjadřujících můj pocit. Nikdy neříkej nikdy.... Nenapadlo mne, že někdy budou publikovány mé názory na tomto webu. Martin Jirák

Otázky pro zastupitele města:
a) Jak hodnotíte práci městského zastupitelstva od komunálních voleb v říjnu loňského roku? Co se, podle vás, v práci zastupitelstva změnilo ve srovnání s předchozím volebním období?
b) Které rozhodnutí zastupitelů či vedení města v uplynulém období (tedy od října 2018)  pokládáte za nejvýznamnější?  Resp, naopak, s jakým rozhodnutím zastupitelstva města či vedení slánské radnice jste nespokojen (nespokojena)?
c) O co byste se chtěl (chtěla)  vy osobně v příštích letech práce v zastupitelstvu nejvíce zasadit?

a/ Usedám, abych bez náznaků arogance a povznesen nad přízemní lidské hašteření, sepsal roční ohlédnutí do periodika Slánských novin.
Zasvěcení a ještě lépe ti, kteří umí číst mezi řádky, pochopí, že první věta obsahuje odpověď na otázku A. Příznivé politické klima v Zastupitelstvu města Slaného nezatěžuje čas hádáním, ale nabízí prostor k věcné diskusi nad záměry. To neznamená, že se vytratila zdravá snaha prosadit právě názor svůj, či určité skupiny zastupitelů, ale děje se tak, aby výstup přinesl prospěch městu a jeho obyvatelům.
b/Srdce určitě nejen mé zaplesalo, když se uvedl v život záměr na rekonstrukci Okresního domu. U projektu komunitního centra a knihovny jsme konečně rozsvítili světlo v tunelu a všichni se těší na realizaci. Bude to akce mimořádně náročná, která se zřejmě prolne do některého z příštích volebních období.
Převzetí parku Benar, záměr výstavby sportovní haly, dokončení výstavby čistírny odpadních vod, to jsou další okamžiky, které hodnotím kladně v práci stávajícího zastupitelstva.
c/ Jako zastupitel jsem nováček, ale v komunální politice se pohybuji bezmála 15 roků. Vždy jsem pracoval ve výborech a komisích, jejichž práci nikdy nebudu podceňovat. Dělná atmosféra těchto dozorových a poradních orgánů je inspirující a potřebná pro radu i zastupitelstvo. Jsem členem Investičního a Finančního výboru, kterému mám tu čest předsedat. Všechny výbory dnes pracují velmi erudovaně a jejich závěry a doporučení, mají důležité místo v práci zastupitelstva. I nadále budu svůj čas a energii dělit mezi zastupitelstvo, výbory a komise.

Martin Jirák (ODS)