SLÁNSKÉ NOVINY

Slaný rok po volbách očima Miloslava Niče

2019-10-20 13:46:49, - redakce

To se časy mění, když jsem se nakonec rozhodl přispět do Slánských novin, že ano? Ing. Ph.D. Miloslav Nič

a)      Jak hodnotíte práci městského zastupitelstva od komunálních voleb v říjnu loňského roku? Co se, podle vás, v práci zastupitelstva změnilo ve srovnání s předchozím volebním období?

Pro mne je hlavní, že vztahy mezi zastupiteli nejsou zdaleka tak vyhrocené, jak bývalo v minulosti zvykem. Samozřejmě, nežijeme v ideálním světě a  existuje významný prostor pro zlepšení. Nicméně, řada diskuzí je nyní věcných a já jsem si díky nim ujasnil řadu věcí. Pokud se nám podaří dobrou atmosféru udržet, bude i práce zastupitelstva  kvalitní.

b)      Které rozhodnutí zastupitelů či vedení města v uplynulém období (tedy od října 2018)  pokládáte za nejvýznamnější?  Resp, naopak, s jakým rozhodnutím zastupitelstva města či vedení slánské radnice jste nespokojen (nespokojena)?

Ne všechna rozhodnutí zastupitelstva či rady vítám s jásotem a obzvláště na zasedáních rady tento fakt i projevuji. Na tom ale není nic špatného, je logické, že se naše představy v mnohém liší. Pro mne je důležité, že se rozhodnutí řádně diskutují a že dokáži pochopit argumenty názorových protivníků. Nerad bych vybíral jedno nejvýznamnější rozhodnutí, takže spíše uvedu to, které mi udělalo největší radost. Zastupitelstvo souhlasilo s podáním žádosti o dotaci na rekonstrukci Okresního domu s tím, že v rekonstruovaných prostorách vznikne komunitní centrum pod záštitou městské knihovny, která se po ukončení rekonstrukce do objektu celá přestěhuje.  


c)      O co byste se chtěl (chtěla)  vy osobně v příštích letech práce v zastupitelstvu nejvíce zasadit? 

Rád bych využil své znalosti a kontakty k tomu, aby se Slaný  připravil na velké změny, které nás všechny v blízké budoucnosti čekají. Řadu věcí mohu zatím dělat sám nebo ve spolupráci s jednotlivci. Před několika dny jsme se Zojou Kučerovou uspořádali ve Slaném významnou celostátní konferenci (nejen)knihovníků, která nejenže dále posílila pověst naší knihovny jako příkladné veřejné knihovny v českém prostoru, ale také umožnila navázat zajímavé spolupráce se soukromými firmami v oblasti umělé inteligence a virtuální reality.  Slaný se rovněž stal pilotním městem oddělení eGovernmentu Ministerstva vnitra a výzkumnou laboratoří FIT ČVUT.

Z dlouhodobého hlediska je ale klíčová spolupráce zastupitelů překračující jedno volební období. Slaný má vynikající polohu pro významné investory v oblasti pokročilých technologií, kterou ještě umocňuje blízkost mezinárodního letiště. Moderní průmysl nepotřebuje velké prostory, ale potřebuje kvalifikované lidi. Na druhé straně by bylo pro město zničující, kdybychom se zaměřili jen na lákání nových kvalifikovaných obyvatel. Musíme hledat cesty k tomu, aby se mnoho mladých rozhodlo zůstat doma, protože lepší podmínky pro budoucí kariéru  budou jinde těžko hledat. Musíme dát možnost střední generaci získávat nové dovednosti, aby nalezli uplatnění ve chvíli, kdy jejich současné povolání ohrozí automatizace. A v neposlední řadě musíme pomoci seniorům, aby se necítili ztraceni v prostředí, kterému nerozumí. 

Proto potřebujeme komunitní centrum v Okresním domě, kde se v přátelském prostředí budou moci seznamovat všechny generace slaňáků s novými technologiemi, poznatky i  lidmi. Proto potřebujeme v Okresním domě naši knihovnu. Z naší knihovny se již komunitní centrum stalo a v jejím dalším rozvoji brání velmi akutní nedostatek prostor. Proto potřebujeme nemocnici, protože vlastní nemocnice je významným důvodem pro setrvání ve městě. Proto se potřebujeme starat o místní zeleň a skvosty typu parku u Benaru, ale třeba i o to, že na rozbitých chodnících si člověk nezlomí nohu a na veřejných toaletách nemá důvod k nevolnosti.   A pokud nechceme být jen noclehárnou Prahy, musíme se starat o kulturu a sport a to včetně případných investic do oprav či nové výstavby.

Pokud se má Slaný dále rozvíjet jako centrum moderního průmyslu, musí se v něm hlavně dobře žít. 

Miloslav Nič (STAN)