SLÁNSKÉ NOVINY

Slaný rok po volbách očima Pavla Zlámala

2019-10-21 07:25:04, - redakce

Svůj pohled na současné dění v  našem městě předkládá ing. Pavel Zlámal (USZ).

a)      Jak hodnotíte práci městského zastupitelstva od komunálních voleb v říjnu loňského roku? Co se, podle vás, v práci zastupitelstva změnilo ve srovnání s předchozím volebním období?

Volby přinesly zásadní změnu na postech místostarostů. Není žádným tajemstvím, že mezi trojlístkem Hrabánek, Zálom a Bartoníček, nevládly právě dobré pracovní ani mezilidské vztahy. Z tohoto pohledu se jeví dnešní dvojce Hrabánek, Vondráček výrazně názorově kompaktní, což se pozitivně odráží na práci městského úřadu i v činnosti zastupitelstva. Toto uvolnění vedlo například k volbě výborů zastupitelstva, ve kterých pracují jak zastupitelé koalice, tak z opozice. Spojení potenciálu zastupitelů považuji za změnu velmi zásadní.

b)      Které rozhodnutí zastupitelů či vedení města v uplynulém období (tedy od října 2018) pokládáte za nejvýznamnější?  Resp, naopak, s jakým rozhodnutím zastupitelstva města či vedení slánské radnice jste nespokojen (nespokojena)?

Osobně pokládám za velmi významné právě rozhodnutí o volbě výborů zastupitelstva. V rámci jejich činnosti se rodí velmi významná rozhodnutí, která jsou prodiskutována v rámci širokého pléna, což vede k výrazně efektivnější schvalování rozhodnutí v rámci jednotlivých zastupitelstev.
Za zmínku stojí určitě výbor pro investice pod vedením pana Pešky, chtěl bych rovněž zmínit činnost výboru pro parkovací dům pod vedením pana Michala Kozelky, který připravil podklady pro důležitá rozhodnutí jak zastupitelstva, tak rady v této věci, která vedla k nelehkému, ale racionálnímu rozhodnutí o ukončení provozu tohoto zařízení. I ostatní výbory považuji za velmi důležité.
Za klíčová považuji také rozhodnutí zastupitelstva ve věci vzniku vodárenské společnosti Slavos díky, nimž město začne provozovat vlastní vodovodní a kanalizační síť.
Nespokojen jsem naopak s tím, že směřujeme některé investice do projektů, které v budoucnu sice rozšiřují občanskou vybavenost, ale zatíží naše město neúměrnými provozními náklady. Např. záměr přeměny "okresního domu" na novou knihovnu. Měli bychom více úsilí věnovat udržení a zlepšení stávajícího inventáře, např. silnice, nemocnice, našlo by se toho mnoho.

c)      O co byste se chtěl (chtěla) vy osobně v příštích letech práce v zastupitelstvu nejvíce zasadit?

Jako předseda dozorčí rady vodárenské společnosti Slavos se spolupodílím na spuštění společnosti od roku 2020. Čeká nás první rok jejího provozu, a to představuje mnoho práce a nových projektů společně s novou paní jednatelkou a jejím týmem.
Obdobná situace je i v Technických službách Slaný, kde zastávám stejnou posici.  I zde, zdá se, bude jmenován nový jednatel a lze očekávat, že tato změna povede k určitým změnám v této společnosti.  


Pavel Zlámal (USZ)