SLÁNSKÉ NOVINY

Slaný rok po volbách očima Věry Bělochové

2019-10-20 13:34:23, - redakce

Na otázky Slánských novin odpovídá ing. Věra Bělochová (ODS).

Otázky pro zastupitele města:
a) Jak hodnotíte práci městského zastupitelstva od komunálních voleb v říjnu loňského roku? Co se, podle vás, v práci zastupitelstva změnilo ve srovnání s předchozím volebním období?
b) Které rozhodnutí zastupitelů či vedení města v uplynulém období (tedy od října 2018)  pokládáte za nejvýznamnější?  Resp, naopak, s jakým rozhodnutím zastupitelstva města či vedení slánské radnice jste nespokojen (nespokojena)?
c) O co byste se chtěl (chtěla)  vy osobně v příštích letech práce v zastupitelstvu nejvíce zasadit?


Pokusila jsem se odpovědět na položené dotazy:
a) Jelikož jsem v zastupitelstvu nováčkem, nemohu úplně vše porovnávat s lety minulými. Nicméně určitou změnu v atmosféře jednotlivých jednání jsem zaznamenala. Ze všech dosavadních jednání jsem měla pocit, že všichni zastupitelé mají zájem na tom, aby naše město hospodárně využívalo finanční prostředky a bylo příjemným místem k bydlení. Ne všichni se vždy shodneme na prioritách, ale tak už to na jednáních bývá. Oproti minulému volebnímu období mám pocit, že až na nepatrné výjimky, zmizely zbytečné osobní potyčky mezi jednotlivými zastupiteli. Naopak, vystřídal ho vzájemný respekt a snaha najít řešení i přes někdy velmi rozdílné náhledy na věc.
b) Nemohu říci, které rozhodnutí bylo z mého pohledu nějak zásadní pro rozvoj města. To se většinou ukáže po letech. Některá rozhodnutí pro velkolepé nebo jednoznačně pozitivní projekty vedou v pozdějších letech k těžkým problémům.
Zaznamenala jsem, že mnozí zastupitelé vyvíjí ve svém volném čase mnoho úsilí k tomu, aby shromáždili informace o dané problematice, aby se pak ostatní mohli zodpovědně rozhodnout. Všechna rozhodnutí město Slaný někam posouvá. Ať už jsou to rozhodnutí ohledně Benaru, parkovacího domu, okresního domu, sportu apod. Věřím, že žádné z rozhodnutí zastupitelstva v tomto volebním období nebude mít v budoucnu negativní dopad na rozvoj města. Za sebe, jako ředitelku školy, musím samozřejmě podotknout, že jsem ráda, když se v posledních letech investovalo do školy na Hájích. Je sice pravda, že se s opravami začalo za pět minut dvanáct, ale to už teď neřeším. Dívám se dopředu a podpora školy mě těší.
c) Ráda bych pokračovala v podpoře školství jako takového, aby slánské školy byly kvalitně vybaveny a měly podporu zřizovatele. Učitelé mají v současné době nízké společenské uznání a finanční ohodnocení ve srovnání s jinými vysokoškolskými profesemi. Zřizovatel jim může pomoci tím, že svou práci budou vykonávat v pěkném prostředí a s kvalitními pomůckami.
Tím, že jsem nováček, je mým hlavním úkolem více proniknout do některých témat, které město Slaný řeší a mít co nejvíce informací ke správnému rozhodnutí.

Věra Bělochová (ODS)