SLÁNSKÉ NOVINY

Sociologický výzkum ve Slaném

2021-08-21 08:13:26, - redakce

Výzkumná agentura SC&C ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně (MUNI) realizuje v těchto dnech a týdnech sběr dat mezinárodního výzkumu GGP (Generations and Gender Programme) s podtitulem Současná česká rodina.

Kde v nelehkém období stojí a jak si ve společnosti vede rodina? Jakému typu lidí a rodin se daří lépe a jakému hůře? Dokážeme se poučit ze čerstvých zkušeností i z dávnější minulosti tak, aby se nám a našim rodinám v budoucnu vedlo lépe? Těmto otázkám a mnohým dalším se věnuje výzkum, do nějž bylo vybráno i několik adres v našem městě. 

Jak to celé probíhá? 

Výzkum je zaměřen na věkovou skupinu 18-69 let. Konkrétní respondenti ve vybraných domácnostech se určují podle předem daného klíče. Vybraná osoba pak má možnost dotazník vyplnit on-line, nebo s tazatelem. Vyplněním dotazníku vzniká respondentovi nárok na odměnu ve výši 500 Kč. Tu vyplácí hlavní garant projektu, Masarykova univerzita v Brně (MUNI). Pro její získání je nutné podepsat s MUNI smlouvu a souhlas se zpracováním osobních údajů. 
 Podrobné Informace naleznete na: webových stránkách SC&C - 

https://www.scac.cz/ggp/ 

 nebo na webových stránkách Masarykovy univerzity - 

https://ggp-cz.fss.muni.cz/