SLÁNSKÉ NOVINY

Soud s Komou opět odročen.

2017-11-20 18:38:41, - redakce

I když původně předsedkyně soudu, JUDr. Tůmová, avizovala, že na listopadovém projednávání soudní pře mezi firmou Koma a městem Slaný by  již mohl být vynesen rozsudek, nestalo se tak.

Soud byl opět odročen a to především proto, že právní zástupce města Slaný se opět několik hodin pokoušel zpochybnit  některé argumenty, které byly soudu předloženy na předchozích jednáních, především pak znalecký posudek na cenu obvyklou dotčené stavby parkovacího domu.  Bohužel, většina námitek, které právní zástupce města na jednání soudu vznášel, na úrodnou půdu nepadla. Buď je odmítla přímo předsedající soudu, JUDr. Tůmová, nebo vyvrátil právní zástupce žalobce.
V průběhu líčení paní soudkyně rovněž velmi jasně naznačila, jakým směrem se její další úvahy ve zmíněné při budou ubírat. JUDr. Tůmová potvrdila,   že žalobce, tedy firma Koma, nedokázala předložit dokumenty, ze kterých by vyplývalo, že zastupitelstvo města projednalo a schválilo smlouvu na výstavbu parkovacího domu od firmy Koma. Tedy to, co někteří zastupitelé města (Peška, Heřman, Zlámal, ...) tvrdí již několik let.  A z této absence dané zákonné podmínky i předsedkyně soudu vyvozuje, že předmětná smlouva je neplatná. To je ovšem patrně jediný pozitivní závěr z pondělního jednání soudu, protože v takovém případě se bude dále soud zabývat již pouze otázkou tzv. bezdůvodného obohacení, ke kterému nabytím parkovacího domu městem Slaný došlo. A v takovém případě je samozřejmě znalecký posudek na cenu stavby hlavním opěrným bodem pro rozhodnutí soudu.  Bohužel, posudek, který byl soudu určeným znalcem předložen, stanovuje cenu APD jen o několik milionů korun nižší, než byla původně sjednaná cena. Tedy někde kolem 78 milionů korun. Nikterak se tak nepotvrdily původní představy pánů Záloma, Berkovce a některých dalších, kteří se snažili přesvědčit soud o tom, že reálná  cena parkovacího domu je někde kolem 30 - 40 milionů korun.
Město Slaný mělo v rukách všechny trumfy - neplatnost smlouvy, poruchovost parkovacího domu i nesplnění podmínek daných zadávací dokumentací.  Přesto, jak se zdá, tento soud patrně prohraje.
Můžeme spekulovat, zda to bude z důvodů chabých znalostí místostarosty Záloma, který město Slaný v této při  zastupuje, či tím, že vedení města této soudní při  níž jde o částku kolem 40 milionů korun, nevěnuje prakticky žádnou pozornost. Rada města se projednáváním tohoto případu téměř nezabývá, starosta Hrabánek se u soudu ani neukáže.
Místostarosta Zálom tak působí jen jako figurka, kterou  na této "soudní parkovací šachovnici"  posunuje známá zákulisní slánská persona - pan Hruška. Že však soud na fantasmagorie pana Hrušky, které soudu přeposílá místostarosta města, příliš nedá, svědčí i poslední dopis, který byl založen do soudního spisu a v němž místostarosta Zálom obviňuje soudem pověřený  znalecký  ústav z účelových machinací, ve prospěch firmy Koma, kterých se měli znalci tohoto ústavu dopustit. Když však soud vyzval zástupce města Slaný k doložení  konkrétních důkazů pro tato závažná tvrzení, ze strany města Slaný zaznělo  jen trapné ticho.
Paradoxní je i to, že jako jeden z "korunních svědků obhajoby", který měl objasňovat soudu postup města při uzavíraní smlouvy s firmou Koma, byl  zástupci města Slaný navržen bývalý člen zastupitelstva, ing. Šrom. Pan Šrom však nikdy nebyl členem rady města, ani se nikterak nepodílel na jednáních s firmou Koma, tím méně pak neměl nic společného s jakoukoliv přípravou podpisu této smlouvy. Můžeme tak jen spekulovat, proč nebyly k soudu předvolány osoby, které v inkriminované době, tedy v letech 2009 - 2011 skutečně působily ve vedení města - tedy pánové Hrabánek (ODS), Bartoníček (ve zmiňované době ODS, nyní STAN), či Hložek (VpS). Nebo případně členové rady města - pánové Schneider (ODS) či Šváb (ODS), kteří se aktivně snažili krýt nezákonné postupy starosty města, dr. Rubíka (ODS).

-pel-


Související články:

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/koma-versus-mesto-slany