SLÁNSKÉ NOVINY

Špatný vtip slánské radnice

2016-06-09 17:31:52, - redakce

Když jsem poprvé tuto informaci slyšel, myslel jsem si, že je to pouhý vtip a není to pravda.

I po vlastním ověření této skutečnosti a potvrzení starostou města p. Hrabánkem na květnovém zastupitelstvu jsem si stále myslel, že je to jen pouhý strašidelný sen. Po pár dnech jsem však již tuto informaci musel vzít tak, že to opravdu jen pouhý sen není. Do dnešního dne jsem nepochopil  skutečnost, že nové vedení města může nechat odejít vysoce vzdělaného, zkušeného a v dotačních titulech znalého manažera rozvoje města Ing. Grohmanna a jeho dvě velice zdatné kolegyně, které na úseku rozvoje města pracují několik let. Myslím si, že zrovna tento odbor nám spousta jiných měst záviděla, neboť nejen v poslední roce se díky jejich činnosti a schopnostem ve městě zrealizovalo spousty projektů, na které vyjednali mnohamilionové dotace pro město Slaný. Posledním, a pro mě až neskutečným úspěchem tohoto úseku, je získání 75 mil dotace na rekonstrukci ČOV, s maximálním bodovým ohodnocením v dané kategorii, dle projektu, který schválila předchozí rada města (mimo ing. Záloma a Zímy). Již nyní se tedy ukazuje důležitost toho, že dokázali ing. Zlámal a JUDr. Richtr vyjednat s firmou Veolia smlouvu o narovnání, navíc velice pro město výhodnou, o převzetí zpět vodohospodářské infrastrukturu a že došlo k založení vlastní společnosti Slavos Slaný s.r.o., která od 1.1.2017 převezme kompletní starost o slánskou "vodu". Jsem velmi zvědavý, jak se k této skutečnosti (získání dotace na ČOV dle schváleného projektu) postaví současné vedení a rada města a zejména pak pánové Berkovec, Zíma a Zálom. To nám napoví již brzké dny a hlavně nejbližší červnové zastupitelstvo, pokud se ovšem ČOV a vše kolem ní dostane do schváleného programu a nebude se tak opakovat předešlé zastupitelstvo, kdy došlo ke stažení všech informací o investičních akcích. Zarážející na tomto je ta skutečnost, že nynější uvolněný radní ing.Bartoníček výslovně požadoval vždy na každém zastupitelstvu podávat tyto informace a po několika měsících je on sám vyřadí z programu. ANO, město se vrací do normálu...!

Po kompletním rozpuštění úseku rozvoje města tak předpokládám, že se to velice negativně v následujících letech projeví na možnostech získat pro město výhodné dotační tituly a realizovat tak nutné investiční akce ve Slaném - např. plynofikace nemocnice či navýšení kapacit základních škol. Dále mám velký strach a obavy, aby při výběrových řízeních na jednotlivé akce, které budou pro město zřejmě vykonávat soukromé firmy, bylo vše tak, jak má být. Ale to je zřejmě i záměr a snaha nového vedení a rady města... ANO, město Slaný se musí vrátit do normálu, jak pronesl po zvolení staronový starosta města Mgr. Hrabánek!

Závěrem chci poděkovat za mnohaletou odvedenou práci pro město Ing. Grohmannovi, p.Benešové a p.Vítochové a popřát jim do dalších let mnoho pracovních a osobních úspěchů.


ing. Tomáš Drholec

člen zastupitelstva města za USZ