SLÁNSKÉ NOVINY

Sportovci ze sauny

2018-09-30 21:08:13, - redakce

Neuvěřitelný příběh o tom, jak chtěli poslanec Berkovec (ANO) a místostarosta Zálom (ČSSD), za tichého souhlasu starosty Hrabánka (ODS) vytunelovat fond na podporu sportovních organizací ve Slaném.

Když jsem poprvé zaslechl, že o dotaci na sportovní činnost se uchází i tzv. Sauna Club, domníval jsem se, že to je jen nějaký nepříliš dobrý vtip. Ale nebyl. Je to jen náhoda, že tam, kde se čachruje s veřejnými penězi, zpravidla se nějakou náhodou objeví i jméno poslance Berkovce (ANO 2011)? A tam, kde je Berkovec, nebude patrně chybět ani jeho přítelíček místostarosta Zálom (ČSSD)? Podívejme se tedy podrobněji, o co se pánové ze slánského Sauna Clubu pokusili. Skutečnost, že sportovní oddíly získávají od města na svoji činnost finanční podporu je jistě fakt chvályhodný. Někdy se jedná jen o pár tisíc korun, jindy o stotisícové částky. A tak se pár mudrců zamyslelo, a zkusilo si, jak se lidově říká, na tyto peníze také "sáhnout". Problémem se zpočátku zdálo být to, že o saunovém sportu nikdo ve Slaném nikdy neslyšel.  A asi nejen ve Slaném. Ale proč bychom nemohli být ve Slaném v něčem první, že? A tak si pánové ze sauny podali žádost o dotaci. Jak vyšlo později najevo, prvotním impulzem k tomu byl fakt, že pan Hruška, dlouholetý mecenáš, který po řadu let nesl náklady provozu slánské sauny na vlastních bedrech, již tento spolek nechtěl dále dotovat ze svého. Taky proč, když mezi jeho dobré kamarády a lidi, co jen čekají na to, aby mohli splnit každé jeho přání (zcela nezištně, samozřejmě), patří jak poslanec a člen rady města, pan Berkovec ("trojka" na kandidátce ANO), tak i místostarosta města, pan Zálom ("jednička" u ČSSD). Druhým impulzem pak patrně byla ta skutečnost, že pan poslanec Berkovec to "prostě ve městě zařídí". Protož on "umí" jak místostarostu Záloma, tak i starostu Hrabánka a ještě pár radních k tomu. Jenže žádost o dotaci má pár úskalí, kterými musí žadatel projít, aby od města alespoň pár korun dostal. První z nich je členství v nějakém  sportovním svazu. Bohužel, jako na potvoru, žádný svaz saunování v Česku nenajdete. Dobrá, tak to budeme ignorovat, nějaká výjimka se dá přeci vždy dojednat.  Dalším dokladem, který má žadatel doložit, jsou stanovy příslušného spolku. To je ovšem, podle našich saunařů zbytečná byrokracie, a tak i nějaké stanovy budeme v dokladech k žádosti hledat marně.  Dalším požadavkem je pak evidence členů. V tom měli chlapci ze sauny nějaký zmatek. Nejprve v žádosti uvedli, že jich je 200 (= dle pravidel, čím více členů, tím více peněz). Když však byli požádáni o nějaký seznam členstva, snížil se jejich počet během několika dní pouze na 110. Městská police by mohla zahájit pátrání, kam přes noc zmizelo 90 členů Sauna Clubu, ale obávám se, že by se nikoho nedopátrala. To však ještě nebyl konec sčítání členstva. Člen totiž má také platit nějaké "oddílové" příspěvky. A tady se bohužel chlapcům ze sauny poprvé udělalo pořádné horko. Nedokázali dokladovat více než 42 platících členů. A za 42 členů od města moc peněz nedostanete, podle tabulek pro rok 2018 zhruba tak  22.000 Kč. A tak bylo potřeba doložit ještě nějaké náklady na provoz. I tato položka se v příspěvcích od města zohledňuje, a to poměrně významně. Jenomže, kde vzít a nekrást?  Sauna Club doložil nájemní smlouvu ve výši 120.000 Kč platnou na období od 1.4.2018 do 31.3.2019. Jenže jaksi nikdy tento nájem nezaplatil. A tak na scénu vstupuje  náš poslanec - hrdina. Sám a ze svého  půjčuje (nikoliv hradí, vnímejte ten rozdíl!) příslušný obnos potřebný na úhradu tohoto nájmu. A podle dokladů přiložených k žádosti se 15. července dostaví osobně do Slaného (náklady na cestu z Prahy do rodného města mu hradí Parlament ČR), z kufříku vytáhne příslušný obnos a na dřevo vysází 120 v "českých".  Vše řádně doloženo a podepsáno jak pronajímatelem, tak i nájemci a samozřejmě i poslancem Berkovcem. Poslanec Berkovec se ještě v průvodním dopise zaručí za to, že "na městě" vše potřebné k dotaci "dojedná" a potřebnou dotaci, která by tuto půjčku měla pokrýt, zajistí. Bohužel, chybička se vloudila. Dotace na rok 2018 se totiž  vypočítává z prokazatelných nákladů na rok 2017! A to jaksi nekoresponduje s nájemným na období let 2018-2019. Tudíž prokazatelné náklady na rozhodné období Sauna Clubu jsou nulové. Přesto (divíte se správně, jak je to možné) se v návrhu na udělení dotace u této položky objevuje částka 47.467 Kč. Správně tam ovšem měla být částka 0 Kč.   A právě od této chvíle celá kauza začíná stále více a více vykazovat znaky typické pro dotační podvod. Co se však dělo dále? Žádost posuzuje Komise pro sport. Její závěr je poměrně jednoznačný - Sauna Club  není sportovní organizací a nemají tak nárok na jakoukoliv dotaci ze sportovních grantů. Již toto stanovisko by radě města mělo stačit na to, aby žádost o dotaci tomuto subjektu zamítla. Rovněž úředníci města, kteří kontrolovali příslušné podklady a náležitosti žádosti, upozornili vedení slánské radnice (vedením slánské radnice zde myslím pány Hrabánka a Záloma) na nesoulad doložených podkladů a platných zásad pro přidělování dotace.  Přesto obdrželi jednoznačný ústní (a tím zcela neprokazatelný)  pokyn: Nevšímejte si toho! A tak se žádost dostává na jednání rady města, která ji bez problémů doporučí ke schválení zastupitelstvu města. Nikde se neobjeví ani zmínka o tom, že žadatel nedoložil náklady své činnosti, a že tedy příslušný výpočet  navrhovaného příspěvku je zfalšovaný. Na zastupitelstvo se tedy dostal materiál, u kterého nebyla ani zmínka o tom, že příslušná žádost vůbec nesplňuje předem stanovené podmínky pro  přidělení nějaké dotace. Pro mne osobně bylo již dost alarmující, že se vůbec tato skupina může dožadovat dotace na neexistující sportovní činnost. O těch dalších nesrovnalostech jsem neměl původně ani tušení. Požádal jsem tedy, aby zastupitelé dostali k dispozici kompletní podklady, ne jen finanční návrh. Což se také stalo. A naštěstí řada z nich  dokázala velmi rychle rozpoznat, jakou s námi  pár radních a představitelů  města hraje hru. Když se například dr. Richtr dotázal, zda je pan místostarosta Zálom  členem Sauna Clubu, ten to rezolutně popřel. Když však měl vysvětlit, jak se jeho jméno ocitlo na seznamu členů, označil tento seznam (tedy ten, který Sauna Club předložil jako podklad pro žádost o dotaci) za podvod. Podobně se ke svému členství vyjádřil i radní Zíma (rovněž zastupitel za ANO a kamarád pánů Berkovce a Záloma). Pak se chvíli zastupitelé dohadovali, kdo vlastně o tomto požadavku může hlasovat. Dle zákona o obcích totiž ten zastupitel, který je ve střetu zájmů, tedy  by měl z rozhodnutí zastupitelstva nějaký majetkový či finanční prospěch, by se neměl hlasování zúčastnit.  Nakonec se pánové Zálom a Zíma  sami vzdali  tohoto hlasování a jediný, kdo se práva na hlasování nevzdal, byl pan poslanec Berkovec. Paradoxně tedy ten, který byl nejvíce zainteresován na tom, aby příslušný klub tuto dotaci obdržel, protože  její  získání již předem přislíbil a očekává, že mu z přidělené dotace bude uhrazena jeho půjčka. Jenže pro poslance Parlamentu běžné zákony asi neplatí a pan Berkovec se ve střetu zájmů jaksi necítil. Otrlost hodná opravdu profesionálního politika. V konečném hlasování návrh udělit dotaci Sauna Clubu ve výši 69.945 Kč podpořili jen 3 zastupitelé (Rubík, Ranková (oba ODS) - ti to mysleli zcela vážně  a pak tak trochu z recese i dr. Richtr (USZ)). Zastupitelé tak zabránili dotačnímu podvodu doslova na poslední chvíli.


L.Peška


Související články (další finanční machinace pánů Berkovce, Záloma a Hrabánka):

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/poslanecka-krasojizda-stanislava-berkovce

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/prachy-prachy-prachy

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/jak-na-radnici-ruka-ruku-myje