SLÁNSKÉ NOVINY

Stavební parcely na Hájích se začnou prodávat v lednu

2021-12-05 10:14:28, - redakce

V předchozím článku "Kdy se začnou prodávat stavební parcely na Hájích?" jsem slíbil, že se k problematice prodeje stavebních parcel v lokalitě Háje - Sever po čase vrátím s nějakými podrobnějšími a aktuálními informacemi. Tak tady jsou i s nějakými mými drobnými komentáři.

První zásadní informací je způsob prodeje těchto parcel. Prodej bude realizován formou aukce. To znamená, že stavební parcelu získá ten zájemce, který nabídne nejvyšší kupní cenu. Tedy žádné "losovačky", žádné "kdo dřív přijde", či nějaké jiné "známosti". 

Aukce bude realizována na aukčním portálu městského úřadu, tedy zde: https://aukce.meuslany.cz/ 

A je možné očekávat, že v příštím roce budou tyto webové stránky jedněmi z nejnavštěvovanějších webů v našem městě. Každý občan totiž bude moci sledovat průběh aukcí de facto on-line. 

Prodej celkem 46 stavebních pozemků bude zahájen v lednu příštího roku a bude rozdělen do několika bloků. Zjednodušeně lze říci, že každý měsíc bude dáno do prodeje 5 parcel. 

Asi nejvíce bude občany města zajímat základní vyvolávací cena jednotlivých parcel. Je třeba říci, že s ohledem na různé rozměry parcel i na některé další okolnosti, je základní nabídková cena parcel různá. Cena parcely se odvíjí nejen od její plošné výměry, ale také od toho, zda je daná parcela zasažena nějakým věcným břemenem. Nejčastěji to je na části parcel vedení plynového potrubí, u jiných parcel pak potrubí vodovodní. Část parcely, která je pak zasažena tímto věcným břemenem (např. ochranným pásmem vodovodu či plynovodu) je pak nabízena za nižší cenu, než je základní prodejní cena ničím nezasaženého pozemku. Zastupitelstvo města stanovilo tyto dvě základní hodnoty na částky 4500 Kč za m2 ničím nezatížené části stavební parcely a 2500 Kč za m2 té části parcely, která spadá do ochranného pásma. Základní cena nejlevnějších parcel se tak bude pohybovat těsně nad 3 miliony korun. Většina parcel pak půjde do aukce s vyvolávací cenou mezi 3,5 - 4,2 mil. Kč. Najdou se však i parcely větší s cenou přes 5 mil. Kč. 

Někdo by se mohl domnívat, že parcely, které jsou zasaženy ochranným pásmem plynovodu či vodovodu jsou nějaké horší kvality, ale je dobré si dát do souvislosti i některé další podmínky. Územní plán města např. určuje, že daný pozemek může být zastavěn nějakým objektem (domem, garáží apod.) pouze na 40% dané výměry. Zbývající část tedy slouží jako zahrada, prostor pro parkování aut či pro nějaký jiný způsob využití. A pokud část stavební parcely za tímto účelem získáte výrazně levněji, pak to může být spíše výhoda, která vám může ušetřit i několik set tisíc korun. 

 Další podrobnosti k jednotlivým parcelám můžete nalézt na speciální webové stránce  

https://prodejpozemkuslany.cz/ 

Zájemci o získání některé z nabízených stavebních parcel si tak mohou již pomalu začít promýšlet, které z parcel by byla pro jejich záměry nejvhodnější. Rovněž doporučuji se s dostatečným předstihem seznámit s formalitami účasti na aukčním portálu města. 


L.Peška 


předseda investičního výboru zastupitelstva města