SLÁNSKÉ NOVINY

Tři otázky pro ...

2017-12-30 10:05:49, - redakce

Aneb o čem se slánská veřejnost nesmí dozvědět.

Představitelům slánské radnice nejsou články na Slánských novinách příliš po chuti a tak se snaží jejich šíření bránit jak to jde. Jedna z ukázek jejich vcelku marné snahy se odehrála na prosincovém jednání městského zastupitelstva. Bohužel, slánská veřejnost se o průběhu vcelku zajímavé rozpravy ze zápisu z jednání nemá šanci praktiky nic dozvědět. Informační embargo vedoucích představitelů našeho města zde opět  zafungovalo naprosto spolehlivě
Pánové Bartoníček a Hrabánek mi chtěli položit několik otázek již na minulém (říjnovém)  jednání zastupitelstva. A to i přesto, že v době, kdy tyto otázky pokládali, jsem již v jednacím sále delší dobu nebyl.  To však oběma pánům z radnice nezabránilo v tom, aby mne následně neosočili z toho, že jsem na jejich otázky neodpověděl, že se odpovědím vyhýbám a bůhví ještě z čeho dalšího.
Takže jsem se k  jejich dotazům i souvisejícím tvrzením vyjádřil na prosincovém jednání zastupitelstva. Nejprve jsem upozornil, že je obtížné odpovídat na otázku, když dotazovaná osoba není přítomna, a ani dodatečně se tazatelé neobtěžují mu danou otázku zaslat třeba písemně. Pak jsem oba představitele města upozornil na příslušná ustanovení zákona o obcích, které zastupitelům neukládají žádné povinnosti odpovídat na jejich hloupé otázky a to ani písemně, ani do 30 dní, jak se snažili tvrdit pánové Hrabánek a Bartoníček.  A nakonec na jejich  otázky odpověděl. Odpovědi se  však oběma pánům příliš nelíbily a tak není divu, že v zápise z jednání se o nich občané města nic nedozví.
Na  co se tedy Hrabánek s Bartoníčkem ptali a co jsem jim odpověděl:
Hrabánek (otázka na dr. Pešku): Kdo vypočítal, že sportovní hala bude stát 23 milionů korun?
Peška (odpověď starostovi Hrabánkovi): Zastupitelstvo města v roce 2015 přijalo usnesení, ve kterém stanovilo jakou maximální cenu za výstavbu sportovní haly částku 23 milionů korun (bez DPH).  Následně jsme společně ing. Grohmannem a architekty a projektanty pracovali na úpravě původního projektu tak, aby se cena mírně snížila. Předělávali jsme například profil střechy či způsob vytápění na poněkud levnější varianty. Připravovali jsme podklady pro stavební povolení tak, aby výstavba sportovní haly mohla být zahájena na podzim 2016.  Ovšem převrat na slánské radnici, které zorganizovala ODS a ČSSD v dubnu 2016 a následné rozhodnutí starosty města Hrabánka, celou akci zastavil. Celá investice tak přišla nazmar.

Více informací: http://www.slanske-noviny.cz/clanek/jak-jsme-nepostavili-sportovni-halu

Bartoníček (otázka na dr. Pešku): Zda má dr. Peška nějaké indicie o tom, že by výběrové řízení na svoz komunálního odpadu ve Slaném bylo ovlivněno nějakou zákulisní dohodou?
Peška (odpověď radnímu Bartoníčkovi): Rada města vyhlásila výběrové řízení na dodavatele svozu komunálního odpadu na další 3 roky. Po  celých předchozích 25 let zajišťovaly svoz komunálního odpadu ve Slaném Technické služby Slaný. Měly k tomu všechny potřebné technické podmínky, znalosti i pracovníky. Přesto se do výběrového řízení nepřihlásily.  Přihlásil se však spoluvlastník Technických služeb - firma AVE Kladno. A dále mateřská firma tohoto subjektu - firma AVE Praha. Až do roku 2017 činil po několik předchozích let náklad na zajištění svozu komunálního odpadu částku 9,5 milionu korun ročně. A z ekonomických podkladů Technických služeb vyplývalo, že i za tuto cenu byla daná činnost pro Technické služby zisková.  I kdyby stávající Technické služby podaly svoji nabídku s cenou mírně vyšší, byla by i tak výrazně levnější, než ta, kterou podal spolumajitel Technických služeb  - tedy firma AVE Kladno, jejíž nabídka na svoz komunálního odpadu činila 13,6 milionů korun ročně. Tedy o více než 4 miliony vyšší, než byly stávající cenové podmínky. Jedná se o  42% nárůst cen za tuto službu oproti roku 2017.
Dodnes  nikdo jasně neodpověděl na moji  otázku, kdo rozhodl o tom, že Technické služby se do výběrového řízení nepřihlásí. Z mého pohledu o tom mohli rozhodnout buď jednatelé Technických služeb - pánové Fadjelevič a Kučera. Těžko však uvěřit, že by takto závažnou věc neřešili nebo alespoň nekonzultovali s vedením města - tedy se starostou Hrabánkem nebo radním Bartoníčkem, který měl z pozice slánské radnice Technické služby řídit. Zároveň bylo zřejmé, že radní Bartoníček a starosta Hrabánek měli eminentní zájem na tom, aby část Technických služeb, zajišťujících právě svoz komunálního odpadu ve Slaném,  byla prodána právě firmě AVE Kladno.
Tyto skutečnosti  mne  přesvědčují o tom, že tato významná zakázka byla firmě AVE Kladno připravena na "stříbrném podnose" lidmi působícími ve vedení města.

Více informací zde: http://www.slanske-noviny.cz/clanek/megatunel

Hrabánek (otázka na dr. Pešku): Na základě jakých faktů může dr. Peška psát, že podle dosavadního průběhu vyšetřování se zdá být možné, že obvinění z porušení povinností při správě cizího majetku (v souvislosti s kauzou pokuty UOHS), může být rozšířeno i na starostu Hrabánka?
Peška (odpověď starostovi Hrabánkovi): Vyšetřování místostarosty města, ing. Záloma, pro podezření ze spáchání trestního činu Policií ČR stále ještě probíhá. S ohledem na to, že jsem v uvedeném případu veden jako svědek, nemohu o všech okolnostech hovořit. Ale mohu připomenout okolnosti, které jsou všeobecně známé. V daném případě se jedná o soud, který vedlo město  Slaný proti skupině bývalých radních v čele se současným starostou Hrabánkem. Město Slaný požadovalo, aby obvinění uhradili městu škodu, kterou mu způsobili tím, že v roce 2013 nezákonně změnili podmínky výběrového řízení ve prospěch firmy KOMA při výstavbě parkovacího domu. A v důsledku toho město Slaný obdrželo v roce 2014  pokutu ve výši 190.000 Kč od Úřadu pro hospodářskou soutěž. Soud však projednávání tohoto skutku odložil nikoliv proto, že by seznal, že obvinění daný čin nespáchali, ale protože od města Slaný  neobdržel, ani po opakovaných urgencích, vyžádané podklady k tomuto případu. Zároveň soud rozhodl, že město Slaný musí uhradit i soudní výlohy zástupcům žalovaných, které byly vyčísleny na celkovou částku cca 400.000 Kč. Starosta Hrabánek, jako jeden z obviněných, měl zcela přesné informace o průběhu soudu i o všem, co soud požaduje. A neučinil nic proto, aby soud příslušné podklady od slánské radnice obdržel. Naopak, z výroku soudu profitoval nemalou finanční částkou.   Z těchto důvodů se mi jeví možnost, že bude starosta Hrabánek rovněž obviněn ze spáchání trestného činu porušení povinností při správě cizího majetku, jako velmi pravděpodobná.

Více informací: http://www.slanske-noviny.cz/clanek/police-cr-vysetruje-vedeni-slanske-radnice


L.Peška

člen zastupitelstva (Naše město / KSČM)