SLÁNSKÉ NOVINY

Tři otázky pro Kateřinu Benešovou

2016-06-04 09:00:51, - redakce

Jednou z pracovnic, která se rozhodla po nástupu nového vedení města opustit své dosavadní pracoviště na úseku manažera rozvoje města je i Kateřina Benešová. V souvislosti s jejím odchodem z městského úřadu jí položily Slánské noviny několik otázek.

SN: Na realizaci jakých investičních akcích města jste se podílela?
Během mého působení na Městském úřadě ve Slaném, t.j. skoro 4 roky, jsem se podílela, vedle řady menších akcí, též na  realizaci těchto velkých projektů
- Modernizace výstavních prostor a technického zázemí Vlastivědného muzea ve Slaném
- Rekonstrukce ledové plochy - zimní stadion ve Slaném
- Revitalizace historického jádra města Slaný - Husova ulice
- Modernizace gynekologicko-porodnického a pediatrického oddělení nemocnice Slaný
- Rekonstrukce Ouvalovy ulice
- rekonstrukce objektu č.p.2 v obci Třebíz (součást městského muzea)
 
SN: Z jaké investiční akce jste měla největší radost nebo pocit dobře vykonané práce?
Dobrý pocit jsem měla z každé zrealizované akce, na které jsem se podílela nejen já, ale celý náš úsek, neboť se jedná o týmovou práci a bez spolupráce svých kolegů bych já sama nedokázala nic. Všechny zrealizované akce dle mého názoru měly smysl, protože vedou k rozvoji města a ke zkvalitnění a komfortu místních obyvatel. Mě osobně nejvíce oslovila rekonstrukce muzea  a zimního stadionu.

SN:  Proč jste se rozhodla po 4 letech z městského úřadu odejít?
K rozhodnutí odejít z Městského úřadu ve Slaném jsem dospěla po té co jsem se setkala s nastavením zcela nedůvěryhodného prostředí a přístupu ze strany nově zvoleného vedení města k mé práci i k práci celého oddělení manažera rozvoje města.


O změnách na městském úřadě čtěte rovněž zde:

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/mesto-slany-budou-ridit-hvezdari