SLÁNSKÉ NOVINY

Tři otázky pro Martina Cílka

2018-09-12 06:09:21, - redakce

Martina Cílka (Naše město) jsme se zeptali jak vidí zpětně svoje čtyřleté působení v městském zastupitelstvu. 

Co se vám za uplynulé 4 roky v zastupitelstvu podařilo prosadit?
Podílel jsem se na všech hlasování v oblasti investic a modernizace kladným způsobem - rekonstrukce ČOV, modernizace gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice, mantinely a nová rolba na zimním stadionu, rekonstrukce Londy, dotace a mimořádné příspěvky do sportu ve Slaném atd.

Co vás za uplynulé 4 roky práce v zastupitelstvu nejvíce zklamalo?
Asi nejvíce mne zklamal prodej střediska odpady společnosti AVE a nevytvoření městské společnosti pro převzetí vodohospodářské infrastruktury ve Slaném.

S jakými představami jste před 4 roky vstupoval do místní komunální politiky? Jak se vaše původní představy naplnily?
Šel jsem  do komunální politiky především proto, že jsem chtěl mít přehled o chodu města, jeho finančních a investičních možnostech a zároveň se podílet na rozvoji města. Nečekal jsem a zklamalo mne, jak moc je  zastupitelstvo rozděleno na opoziční a koaliční nápady a na základě toho se "dělá" výsledek hlasování. Vždy jsem se za uplynulé čtyři roky snažil svým hlasováním přispět k rozumnému řešení a neřešit v tu chvíli, koho to  či ono napadlo nebo kdo na dané věci pracoval a prosazoval ji. Proto jsem nechápal změny v názorech některých zastupitelů, kteří hlasovali nejprve kladně a během pár týdnů zcela opačně a nebyl pro ně v tu chvíli vlastní výsledek vůbec důležitý.


Martin Cílek kandiduje znovu do městského zastupitelstva ve Slaném. Najdete ho na kandidátce Naše město jako číslo 3!