SLÁNSKÉ NOVINY

Účelově prodejný

2015-03-11 10:42:19, - redakce

Je zřejmé, že některé "kauzy" na naší komunální politické scéně jsou účelově vyvolávány určitou skupinou osob. Jedním z hlavních aktérů těchto účelových provokací je i bývalý zastupitel, pan Varvařovský.

Již na listopadovém ustavujícím zasedání zastupitelstva města se tento pán provokativně vydával za tzv. nezávislého novináře. Redakci Slánských novin se však do dnešního dne zatím nepodařilo vypátrat žádný článek z díla tohoto tzv. nezávislého novináře.
Začátkem ledna, přesně v sobotu 10.1., tento pán na veřejném místě slovně napadá starostu, označuje jej za spolupracovníka STB. Starosta, který neměl zájem o diskusi s dotyčným individuem, odchází domů. Pan Varvařovský jej však neustále obtěžuje až do okamžiku, kdy starosta města požádá městskou policii, aby jej od slovních útoků tohoto přiopilého občana zbavila.

Dne 23. února, tedy 6 týdnů po výše uvedeném incidentu,  však pan Varvařovský zjišťuje, že poškozenou osobou nebyl starosta města, ale on sám. A píše otevřený dopis starostovi města v němž jej žádá o omluvu za údajné jednání starosty vůči jeho osobě. Bohužel, pan Varvařovský nijak nespecifikuje jakého příkoří se mu ze strany starosty města dostalo. O to však zjevně ani nešlo. Vzápětí po té, co byl Varvařovského dopis doručen na adresu podatelny městského úřadu, se jeho text objevuje na webu OMS Slaný, kam jej umístil pan Nič, neúspěšný kandidát za tento subjekt v podzimních komunálních volbách. Následně bývalý místopředseda ODS a člen rady města, pan Schneider, vylepuje po městě plakátky s textem dopisu pana Varvařovského.
Současně se na slánských internetových diskusních fórech objevují v souvislosti s touto kauzou výzvy k odvolání či rezignaci starosty města. Některým koaličním zastupitelům je pak nabízen tzv. přestup do "druhého" tábora s následnou participací na novém uspořádání vedení města. Je to náhoda? Jen zcela naivní občan by takové náhodné shodě okolností mohl uvěřit.
Je tak očevidné, oč jde určité skupině osob, které se nechtějí smířit s volební prohrou jejich stran v loňských podzimních komunálních volbách.

Trochu složitější je otázka, oč jde  panu Varvařovskému. Je těžké odhadnout, jaké rady mu dávají jeho současní přátelé. Všeobecně se totiž ví, že jeho nejvěrnějším druhem není přítel na telefonu, ale přítel alkohol, v jehož společnosti bývá často vídán v  různých slánských restauračních zařízeních či na veřejných akcích.