SLÁNSKÉ NOVINY

V pivovaru Antoš se diskutovalo o politických výhledech

2014-09-06 16:15:15, - redakce

K předvolebním rozhovorům se ve čtvrtek 4. září sešli v příjemném prostředí Pivovaru Antoš zástupci Strany svobodných občanů a koalice Naše město.

Za Svobodné se jednání zúčastnili pánové Jiří Hůla a Jan Chyský, za koalici Naše město pak dr. Ladislav Peška a pánové Martin Cílek a Pavel Nepil.
Obě strany se vzájemně informovaly o hlavních bodech svých volebních programů. Z jednání vyplynulo, že představitelé obou stran mají shodný názor na potřebu vrátit pod přímou kontrolu města služby, které občané města nezbytně potřebují. A to především dodávky vody a tepla. Diskutovány byly možnosti řešení dalších aktuálních problémů města, např. dopravní situace v oblasti kruhového objezdu U Brodu či využívání některých objektů v majetku města.  Samozřejmě se dostalo i na téma parkovacího domu, potřeby nalezení právního řešení celého problému i otázky jeho dalšího využívání či uzavření.
Zástupci Svobodných představili svůj záměr rozšířit kapacitu mateřských škol ve Slaném. Naopak představitelé koalice Naše město vysvětlili některé detaily ve věci záměru výstavby nové sportovní haly ve Slaném.
V závěru jednání se zástupci obou zúčastněných stran vyjádřili i k jejich představám o povolebním uspořádání města.  Obě strany se shodly na tom, že je třeba hledat jiné formy řízení města, než dosavadní striktní dělení na koalici a opozici.