SLÁNSKÉ NOVINY

Výběrová řízení

2015-02-10 19:04:21, - redakce

Město Slaný vyhlásilo výběrová řízení na vedoucí místa v městem zřizovaných organizacích či organizačních složkách.

V současné době jsou vyhlášena výběrová řízení na funkce ředitele slánské nemocnice, velitele městské policie a jednatele VSH.

Rada města očekává, že o obhájení svých funkcí budou usilovat stávající vedoucí pracovníci těchto organizací. Zároveň však chce umožnit i dalším pracovníkům ucházet se o výkon těchto důležitých funkcí ve správě a řízení našeho města.

Předpokládá se, že v dalších dnech budou postupně vypsána výběrová řízení  na vedoucí funkce i v dalších městem zřizovaných organizacích.