SLÁNSKÉ NOVINY

Vyjádření člena zastupitelstva města

2015-02-19 19:00:39, - redakce

Martin Cílek (Naše město) byl jedním ze zastupitelů, kteří požadovali svolání mimořádného jednání zastupitelstva města, které by se mělo, dle jejich návrhu, zabývat vyhlášenými výběrovými řízeními na vedoucí pozice městem zřizovaných organizací.

Po té, co včera rada města zrušila vyhlášené výběrové řízení na ředitele slánské nemocnice, však svůj požadavek na svolání tohoto mimořádného zastupitelstva přehodnotil. O změně svého stanoviska informoval ostatní signatáře této výzvy. 


Dobrý den všem,

Jak jsem již předesílal v úvodu, prioritně mi šlo hlavně o zrušení výběrového řízení na ředitele nemocnice. Mluvil jsem o tom  s radními i se starostou, ale i s koaličními zastupiteli, apeloval na zvážení tohoto výběrového řízení a na způsob a argumenty, které k tomu vedly. Z tohoto pohledu jsem spokojen, že rada vyslyšela jak názory mé, tak názory a snahy opozice a v neposlední řadě názory občanů. Vnímám to jako správný krok a ponaučení se nad neuváženými kroky do budoucna. Co se týče výběrových řízení na pozici ředitele městské policie, tam si myslím, že díky rezignaci pana Štěpánka je rozhodnuto a výběrové řízení musí proběhnout. Co se týče pozice jednatele ve VSH, tam jsem deklaroval již dopředu, že se s tímto řízením naprosto ztotožňuji a souhlasím s ním, navíc po informaci o střetu dvou funkcí p. Klusáka to považuji za nezbytné.
Z tohoto pohledu považuji v současné době svolání mimořádného jednání zastupitelstva za bezpředmětné a myslím, že by mělo být odvoláno. Nejsem si jist o čem by se dalo hlasovat - s nemocnicí jsem spokojen, MP a VSH, jak jsem zmínil, stejně proběhnout musí.

Na závěr mi dovolte, abych Vám všem, koaličním i opozičním kolegům, poděkoval za to, jak jste všichni svojí snahou přispěli k udržení stávajícího stavu našeho nemocničního zařízení a doufám v jeho další bezproblémový chod a klid pro práci všech lékařů ve Slaném.

S pozdravem
Martin Cílek


(Email pana Cílka je zveřejňován s jeho souhlasem.)