SLÁNSKÉ NOVINY

Výzva místostarostovi Zálomovi: vysvětlit nebo odejít

2018-10-03 06:46:02, - redakce

Zastupitelé města žádají místostarostu Záloma (ČSSD), aby jim vysvětlil aktivity osob spřízněných s ČSSD v Domě s pečovatelskou službou ve Slaném. Jedná se především o nezákonnou manipulaci s volebními lístky.

V případě, že tak ing. Zálom  neučiní, požadují jeho rezignaci na funkci místostarosty. Zastupitelé již bohužel nemají časový prostor ke svolání zastupitelstva, které by mohlo místostarostu Záloma odvolat. Jejich mandát končí za 3 dny a panují obavy, že starosta Hrabánek, jehož je Zálom pravou rukou, by jejich výzvu na svolání zastupitelstva nevyslyšel.

Podle zprávy zveřejněné Mladou frontou Dnes se osoba blízká slánské ČSSD zaměřila především na velmi staré, téměř nemohoucí obyvatele Domova pro seniory. Navštěvovala je v jejich pokojích a "pomáhala" jim s vyplňováním volebních lístků.  Dle svědectví obyvatel DPS by se mohlo jednat o manželku místostarosty Záloma.

Výbor místní organizace ČSSD (jeho členy jsou mj. pánové Zálom, Koryta a Víšek) jakékoliv aktivity spojené s manipulací s volebními lístky odmítá.

Výzvu zastupitelů naleznete v přiloženém dokumentu.