SLÁNSKÉ NOVINY

Vzpoura úředníků

2020-09-17 14:45:51, - redakce

Jeden by se možná mohl myslet, že těch různých kauz kolem manipulací s dotacemi a dalšími veřejnými penězi jsme v posledních letech měli až dost. A že už jsme se z nich dokázali dostatečně poučit. Středeční večerní jednání zastupitelstva města však ukázalo, že ne všichni a ani ne dost.

Ve Slaném již téměř 15 let funguje dotační fond, tzv. fond na obnovu domů, který umožňuje čerpat vlastníkům domů ve Slaném dotaci na jejich vnější úpravu. Cílem tohoto fondu je především motivovat občany k tomu, aby vzhled města se zlepšoval. Výše dotace byla dříve maximálně 100.000 Kč, letos poprvé byla upravena na 200.000 Kč. Žádosti je možné podávat jednou za rok a jsou posuzovány dle předem stanovených jasných kritérií. Žádosti posuzuje a hodnotí komise, která je složena z úředníků slánské radnice. Ti každou žádost obodují a sestaví bodové pořadí žádostí. Na základě těchto kritérií a dosažených bodů je pak dotace přidělena. Nebo ne, pokud je bodový zisk dané žádosti nižší a vyčleněný objem peněz nepostačuje v daném roce na všechny žádosti. 

Tak tomu bylo pravidelně v uplynulých letech a musím říci, že jsem ani ve snu neočekával, že by tomu mělo být letos jinak. Ale bylo. 

V letošním roce se o dotaci z tohoto fondu ucházelo 25 žadatelů. Po zhodnocení žádostí (jedna byla vyřazena) bylo zřejmé, že na všechny žádosti vyčleněné finance (cca 2 miliony korun) nepostačují. Uspět mohlo pouze 11 z nich. Očekával jsem, a předpokládám, že i řada dalších zastupitelů, že příslušná komise tedy navrhne přidělení dotací dle stanovených kritérií a dosažených bodů. To se však nestalo. Komise, které předsedá vedoucí odboru kultury paní Škrancová, navrhla, velmi překvapivě (a to "překvapivě" je opravdu velmi mírné označení skutečnosti), aby dvě ze žádostí, které se umístily mezi prvními jedenácti hodnocenými, byly z možnosti přidělení dotace vyřazeny a místo nich, aby byla dotace přidělena jiným dvěma žádostem, které se umístily v bodovém hodnocení až za nimi. Jedna dokonce propadla v bodovém hodnocení až na předposlední místo ze všech přijatých žádostí. Naopak, jedna ze žádostí, kterou komise vedená paní Škrancovou navrhovala vyřadit, byla ohodnocena jako druhá v pořadí. 

 Už to byl krok rozhodně nestandardní, i když paní Škrancová tvrdila a starosta Hrabánek její tvrzení potvrdil, že už se tak jednou, údajně někdy v roce 2009, stalo. (Pozn: V roce 2009 byl starostu města dr. Rubík.). Že s tímto návrhem komise, který zcela ignoroval bodové hodnocení jednotlivých žádostí, vyslovila nesouhlas řada zastupitelů můžeme brát jako dobrou zprávu v tom, že alespoň u převládající části členů zastupitelstva zůstal zachován cit pro dodržování vypsaných pravidel. Zastupitelé tak, po poměrně emotivní diskusi, nakonec vrátili předmětný návrh příslušné komisi k přepracování. Nejhoršímu se tedy podařilo zabránit, předpokládám, že materiál bude znovu posouzen a na příštím jednání již bude opravdu předložen návrh, který bude odpovídat stanoveným pravidlům a zásadám. 

Několik otázek však zůstalo obrazně řečeno ve vzduchu a nezodpovězeno: 

Proč zastupitelé v podkladových materiálech neobdrželi hodnotící tabulku z které by jasně vyplývalo jakých machinací se komise paní Škrancové dopustila? Přitom radní města o 14 dní dříve obdrželi materiál kompletní, včetně bodového hodnocení! Teprve na přímou žádost zastupitelů jim byla tato tabulka dodatečně předložena. 

Zarážející je také postup rady města, která předložila zastupitelům materiál ke schválení tak, jak jej připravila komise. Za tento postup se přímo na jednání členům zastupitelstva města omluvil jeden z členů rady města, dr. Kulich. Ale co ostatní? K vzniklému problému se nikdo moc nevyjadřoval, samozřejmě s výjimkou starosty Hrabánka, který celé jednání řídil. Máme si myslet, že radní s tímto návrhem, který hrubým způsobem manipuloval se stanoveným pořadím dle hodnotících kritérií, souhlasí ? Nebo to, že materiály, které rada projednává, ani moc nečtou a jen je odmávají bez toho, aby se nad nimi zamysleli? A nebo měli jiné důvody? 

 Nevím, co je horší. Ale rozhodně nemohu radu města za tento přístup k dané problematice chválit. 

 L.Peška 

Naše město / KSČM