SLÁNSKÉ NOVINY

Z kozla zahradníkem

2021-08-20 07:40:25, - redakce

O tom, že svěřit zastupiteli Bartoníčkovi funkci předsedy kontrolního výboru bylo chybou se mezi zastupiteli začalo hovořit hned poté, co byl v červnu letošního roku do této funkce těsnou většinou zvolen. Lidem, kteří znají tohoto zastupitele delší dobu, bylo již od počátku jasné, že se bude snažit svého nově nabytého postavení zneužít pro vlastní individuální politické cíle a zájmy.

I přesto zahájil Bartoníček svoje působení v této funkci pro mnohé možná nečekaně. Jeho první kroky a prohlášení jsou totiž spojeny se lhaním a podvodem. 

Na prvním zasedání kontrolního výboru navrhl, aby kontrolní výbor začal vyřizovat agendu stížností občanů a žádal, aby městský úřad o tom informoval občany. Bartoníček si jako předseda kontrolního výboru  tak začal hrát na něco, k čemu nemá žádný mandát ani žádné zákonem stanovené pravomoce. To, že tyto záležitosti vůbec nespadají do kompetencí a úkolů, které má kontrolní výbor zastupitelstva řešit, jej vůbec nezajímalo. Právě naopak, aby prokázal oprávněnost svého požadavku, zaslal tajemníkovi městského úřadu tzv. "statut kontrolního výboru", o kterém tvrdil, že jej zastupitelstvo přijalo v roce 2014. Další šetření však prokázalo, že zastupitelstvo města v této době žádný takový dokument neprojednávalo a tedy ani nepřijalo. Bartoníček si celý dokument prostě vymyslel a vedoucím představitelům města v této věci vědomě lhal. 

 Ovšem to mu nebránilo v tom, aby se svými představami o práci kontrolního výboru nezačal hned chlubit na facebooku. I zde však byl rychle usvědčen ze lži a podvodu a též patřičně "ohodnocen" v doprovodných komentářích k tomuto příspěvku. A tak Bartoníček všechny negativní komentáře k jeho příspěvku (celkem jich bylo 29) po jediném dni rychle smazal. Nikoliv však samotný příspěvek. 

 Ze zákona je kontrolní výbor pověřen kontrolou dodržování zákonů zastupitelstvem města. Zda-li však v jeho čele může stát člověk, který hned v počátku prokázal, že je ochoten ve vlastním zájmu obelhávat jak veřejnost, tak i volené představitele veřejné správy, si budou muset rozmyslet především ti zastupitelé, kteří Bartoníčka do této funkce navrhli a zvolili. 


 -red-