SLÁNSKÉ NOVINY

Zastupitelé pozastavují platby za parkovací dům

2014-03-26 21:00:04, - redakce

Město Slaný, resp. jeho zastupitelé se rozhodli oficiálně vypovědět smlouvu o parkovacím domě s firmou KOMA. 

Dlouho trvající problémy  a spory kolem platnosti či neplatnosti smlouvy na výstavbu parkovacího domu vyústily na jednání městského zastupitelstva dne 26. března do logického závěru: Za současného stavu, kdy má zastupitelstvo města k dispozici několik právních rozborů, že smlouvu na výstavbu parkovacího domu uzavřel bývalý starosta města, dr. Rubík, v rozporu s platnými zákony, a je tedy tato smlouva neplatná, nelze dále pokračovat v platbách za tuto stavbu na základě této smlouvy. Místostarosta Hložek tak byl pověřen zastupitelstvem, aby o této skutečnosti oficiálně informoval zástupce sdružení Koma Industry. Neoficiálně se to tato společnost dozvěděla přímo na místě, neboť její představitelé byli přítomni při jednání zastupitelstva a neskrývali svou nelibost nad tímto rozhodnutím.

Dále byl výbor pro parkovací dům  pověřen dalším jednáním s firmou Koma ve snaze dojednat reálnou cenu za výstavbu parkovacího domu. A to především s ohledem na znalecký posudek, který si město Slaný nechalo zpracovat, a který signalizuje možné předražení stavební části parkovacího domu až o 10 milionů korun.

Ve světle těchto nových zjištění se dá předpokládat, že cesta k dohodě s firmou Koma o ceně parkovacího domu bude složitá. Firma Koma bude dozajista trvat na původní vysoutěžené ceně, zástupci města těžko mohou ignorovat nová fakta a souhlasit tak s cenou cca o 10 milionů vyšší, než odpovídá zjištění znalců.