SLÁNSKÉ NOVINY

Zastupitelstvo a pandemie

2020-05-01 08:25:33, - redakce

I v době nouzového stavu a stálého boje proti koronavirové epidemii jednalo ve středu 29. dubna zastupitelstvo města. Bylo totiž nutné přijmou řadu důležitých rozhodnutí.


Lex Bartoníček 

V úvodu jednání poněkud nečekaně vystoupil člen zastupitelstva a poslanec Parlamentu České republiky, pan Berkovec. Možná i s trochou recesistické nadsázky nabídl všem přítomným lék proti "blbosti". V závěru jeho vystoupení však bylo zřejmé, že tento "lék" je určen především zastupiteli Bartoníčkovi jako reakce na pamflet, který Bartoníček předložil na jednání zastupitelstva města a kterým se snažil zvrátit rozhodnutí zastupitelstva o výstavbě nové sportovní haly. Novodobá historie města a jednání zastupitelstev patrně nepamatuje dokument, který by v sobě obsahoval takovou míru lží, polopravd, urážek, osočování a pomluv, jako materiál, který předložil Bartoníček. Zlostná reakce Bartoníčka, kterou reagoval na darovaný "lék", jen dokreslila charakter tohoto zastupitele. Někdo jiný by možná přijal tuto recesistickou vložku s nadhledem a trochou humoru, člověk s vyššími morálními kvalitami, než jaké má dotčená osoba, by možná zvažoval rezignaci na funkci zastupitele, ale Bartoníček, i přes jasnou nepřímou výzvu ostatních zastupitelů, dál setrval na svém místě. Jen vztekle mrštil darovaným předmětem na zem.  

Plovárna 

Ani v dubnu zastupitelé nerozhodli o způsobu rekonstrukce městské plovárny. Na únorovém jednání vystoupil pan Hůla s myšlenkou přeměnit městskou plovárnu na biotopové koupaliště. Manažerka rozvoje města, ing. Prokešová, měla za úkol zjistit možnosti realizace této formy rekonstrukce. Předložené informace, které se k možnosti vybudování biotopu stavěly spíše negativně, se však některým zastupitelům zdály nedostatečné a tak si vyžádali ještě zpracování podrobnější studie. Rozhodnutí o budoucí podobě koupaliště tak bylo opět odloženo. 

Úspory v rozpočtu 

Koronavirová krize a následný očekávaný propad ekonomiky státu se dotkne i financí města. Zastupitel dr. Peška odhadl již na konci března tento propad na cca 10% příjmů města a doporučil přijmout úspory ve výdajové stránce rozpočtu cca ve výši 30 milionů korun. Následné odhady ekonomického vývoje dalších společností doporučili uspořit až 35 milionů korun z plánovaných výdajů na letošní rok. Vedení města tak předložilo návrh ve kterém počítá v letošním roce s celkovou úsporou ve výši 39 milionů korun. Z této sumy by 18 milionů připadalo na provozní výdaje města a 21 milionů na investiční výdaje. Výše navrhovaných úsporných opatření se nelíbila některým zastupitelům. Ing. Šmehlík navrhoval počkat s úspornými opatřeními až na podzim, kdy bude jasnější, jak se celková ekonomická situace vyvine. Zastupitel Bartoníček navrhoval řešit případný výpadek na straně příjmů zapojením finančních rezerv města. Po delší diskusi však zastupitelé všechny návrhy, které směrovaly k menší míře úsporných opatření odmítli a návrh na redukci výdajů města byl přijat. Úsporná opatření tak dopadnou, byť pravda v různé výši, téměř do každé oblasti městské správy. Méně peněz bude na podporu kultury a sportu, na příští rok se odkládá zahájení některých významných investičních akcí - např. výstavba nové sportovní haly či investice do pozemků na Hájích. Nepočítá se s otevřením plovárny. I když tady jsou hlavním důvodem současná bezpečnostně-hygienická opatření vlády ČR. Uskrovnit se budou muset i školy a školky. Méně peněz půjde i na opravy komunikací.  

Svoz komunálního odpadu 

Zastupitelé vyslechli informaci místostarosty města Vondráčka, o přípravě na obnovení svozu komunálního odpadu vlastními Technickými službami místo současné firmy Ave. Tento krok je možné zahájit nejdříve od 1. ledna 2022 a zastupitelstvo města by o tom mělo rozhodnout nejpozději v září letošního roku. 

Odpuštění nájmu 

Zastupitelstvo rovněž rozhodlo, že nájemcům městských objektů, kteří byli zasaženi ekonomickými opatřeními vlády ČR bude odpuštěno nájemné za 2 měsíce. 

Odměn se zastupitelé nevzdali 

Dr. Peška, v souvislosti se současnou koronavirou krizí a očekávaným propadem příjmů města, navrhl, aby se zastupitelé či další občané vzdali odměn za práci v zastupitelstvu, ve výborech a v komisích. Uvedl, že si je vědom, že finanční dopad by nebyl nikterak závratný, v zásadě by se jednalo o úsporu cca 150.000 Kč, ale ve svém návrhu vidí především určitou symboliku pomoci městu a jeho občanům. Jeho návrh podpořili např. zastupitelé Berkovec či Miloslav Nič. Naopak, proti přijetí předloženého návrhu se vyslovili Šmehlík, Bartoníček, Chyský, Hůla či Pánek. Návrh tak nakonec nebyl přijat a zastupitelé si své odměny za práci v zastupitelstvu ponechali.  

Odprodej nemovitostí 

Velkou diskusi vyvolala zpráva z jednání investičního výboru, které na svém zasedání v polovině dubna projednával stav a využívání některých nemovitostí v majetku města a doporučil některé dlouhodobě nevyužívané a chátrající nemovitosti nabídnout k odprodeji. Např. bývalý areál Technických služeb v Nosačické ulici, modelářské středisko či objekt špýcharu. V reakci na tento návrh řada zastupitelů (Šmehlík, Martin Nič, Bartoníček, Hůla, ...) tato doporučení odmítala. Naopak, řada dalších (Heřman, Zlámal, ...) jej vítala jako koncepční pohled na současný stav nemovitostí v majetku města. Dr. Peška uvedl, že odprodej některých dlouhodobě nevyužívaných objektů je jednou z mála možností města, jak zajistit financování připravovaných či plánovaných investičních akcí města. 

 Poplatky za psy a komunální odpad 

Zastupitelé rovněž přijali rozhodnutí, že letošní poplatky za svoz komunálního odpadu a poplatek za psy, které by měly být uhrazeny do 30. června, je možné (bez sankcí) hradit až do 31.10.

 Bartoníček neuspěl 

Jak zastupitelstvo začalo, tak také končilo. Posledním bodem jednání byl návrh zastupitele Bartoníčka, na zrušení rozhodnutí zastupitelstva města o výstavbě multifunkční sportovní haly. Všichni zastupitelé, kteří v diskusi vystoupili (Heřman, Šmehlík, Kulich, Hrabánek, Ranková a další), Bartoníčkův návrh odmítli. A ve stejném duchu proběhlo i hlasování. Jediný, kdo se vyslovil pro zastavení výstavby nové sportovní haly byl sám předkladatel, tedy ing. Bartoníček. 

 -red-