SLÁNSKÉ NOVINY

Zmar

2015-04-23 22:34:38, - redakce

Zastupitel Bartoníček zničil další jednání městského zastupitelstva.

Čtvrteční zastupitelstvo bylo opět poznamenáno neuvěřitelnou smrští  vystoupení ing. Bartoníčka, který jen v prvních hodinách dokázal zdržovat celé jednání více než dvěma desítkami diskusních vystoupení prakticky o ničem. Občas se mu některý ze zastupitelů snažil oponovat, ale opět jsme byli svědkem obsesivní potřeby pana Bartoníček vyjadřovat se ke všemu, kdykoliv a pro jistotu opakovaně.  Své oponenty označoval za pomýlené osoby, neboť jen on, z jeho pohledu, věci rozumí nejlépe a patrně též jako jediný v jednacím sále.

Téměř hodinu tak trvalo jen projednání úvodních procedurálních návrhů. Sám ing. Bartoníček navrhl  řadu doplňujících návrhů do programu jednání. Jen jediný z jeho dlouhého seznamu byl však zastupiteli přijat.  Na jeho projednání však ani tak nedošlo.
Další hodinu se především pan Bartoníček stavěl proti navrženému seznamu osob na udělení pamětních listů při příležitosti oslav 70. výročí osvobození. I když sám nebyl schopen navrhnout žádné rozumné a odůvodnitelné doplnění předloženého návrhu, dokázal desítky minut předložený seznam kritizovat. Je smutné, že takové "pozornosti" se dostalo hrdinům protifašistického odboje, vesměs lidem starším devadesáti let , v předvečer 70. výročí osvobození naší republiky od fašismu.  

Další hodinu zastupitelé debatovali o nesplnění některých podmínek basketbalového oddílu a školního sportovního oddílu pro přidělení financí na reprezentaci města. Ukázalo se, že důvodem bylo nedodání požadovaných podkladů. Nakonec byl však návrh na rozdělení finančních příspěvků projednávaným sportovním a zájmovým organizacím schválen. Nad plán pak zastupitelé, s vyjímkou Bartoníčka a Pospíšila, kteří pro tento návrh nehlasovali, podpořili 20.000 Kč i slánského triatlonového reprezentanta, Tomáše Řenče.

Další bodem byl opět návrh na změnu územního plánu v lokalitě parku U Benaru. Do debaty se vedle zastupitelů zapojila i řada občanů. Názor občanů bydlících v této lokalitě byl k navrhované změně územního plánu, která by umožnila turecké firmě zahájit v této lokalitě výstavbu bytových domů, vesměs negativní. Názor občanů podpořil jak Mgr. Hrabánek, tak i dr. Peška. Naopak zastupitelé Šmehlík, Zlámal či Matoušek podporovali požadavek současného vlastníka na změnu územního plánu. Návrh na změnu územního plánu však nakonec přijat nebyl.

Dalším bodem programu, který byl na  program jednání zařazen dodatečně na žádost zastupitele Matouška, byla tzv. ferrata na Slánské hoře. Na vybudování této  horolezecké trasy měli někteří přítomní zastupitelé odlišné názory. Bohužel, konce  debaty k této otázce se účastníci jednání opět nedočkali. Po další téměř  hodině málo plodných diskusí se přiblížila devátá hodina večerní a starosta města opět vyzval přítomné zastupitele, aby rozhodli, zda chtějí stanovenou pěti hodinou jednací dobu prodloužit o další hodinu. Jako obvykle pro pokračování v jednání hlasovali  koaliční zastupitelé. Naopak přítomní opoziční zastupitelé pro pokračování  v jednání  nehlasovali. Po té, co bylo jasné, že zastupitelstvo opět  nedokáže projednat všechny v programu navržené body a za několik minut musí skončit, část koaličních zastupitelů opustila jednací sál. Tím počet přítomných zastupitelů klesl pod 14 a starosta města prohlásil z těchto důvodů jednání 8. zastupitelstva města za ukončené. Další , v pořadí deváté zasedání tak můžeme očekávat opět do 15 dní.    

Smutné na celé skutečnosti je to, že neustálé obstrukční připomínky ing. Bartoníčka v podstatě již paralyzují schopnost zastupitelstva přijímat potřebná usnesení.  Podstatné věci se ztrácí pod lavinou tisíců zbytečných slov a sáhodlouhých vystoupení jediného zastupitele, který, řečeno slovy klasika, svými obsáhlými deklamacemi zahlcuje nejen sám sebe, ale i všechny další osoby přítomné v sále. Ke skutečné práci se ing. Bartoníček postavit neumí. Dokáže kritizovat zápis z jednání zastupitelstva, ale je-li navržen na ověřovatele zápisu, pak se této funkce vzdá pro tzv. "časové zaneprázdnění".