SLÁNSKÉ NOVINY

Změna

2014-11-15 08:42:23, - redakce

Téměř symbolickým se může zdát fakt, že v předvečer oslav 25. výročí listopadových událostí se i ve Slaném  po dvaceti letech dočkali občané konce vlády jedné strany (řečeno terminologií listopadových dní před 25 lety).

I když cesta k této změně nebyla na pátečním pokračování jednání ustavujícího městského zastupitelstva vůbec jednoduchá. I slánské tzv. staré struktury spojené s doposud vládnoucí ODS se zuby nehty bránily jakékoliv nutné změně či cestě vpřed. Především zastupitelé Hrabánek (bývalý starosta, ODS), Hložek (bývalý místostarosta, VpS) a Bartoníček (předchozí místostarosta za ODS, dnes OMS) se všemožně snažili komplikovat jednání ustavujícího zasedání. Zejména ing. Bartoníček nechal znovu připomenout, proč byl před několika lety vlastní stranou "odejit" z funkce místostarosty i člena rady. Jeho dlouhé monology plné osobních dojmů a pocitů téměř ke každé projednávané  otázce postrádaly jakýkoliv náznak nějakého konstruktivního řešení, či nedej bože snad dokonce hlasovatelného návrhu.   Podobně bezradný byl ve svých vystoupeních i bývalý starosta Hrabánek. Ani on na výzvy starosty města zpravidla nedokázal navrhnout nic, co by stav, který vehementně, mnohokrát a opakovaně kritizoval, řešilo. A tak se jen dlouhé desítky minut  "mlátila prázdná sláma" ve zjevné snaze opozičních zastupitelů pomocí obstrukčních vystoupení nedosáhnout potřebných voleb členů městské rady.
Ani přítomní občané, které si opoziční strany na toto jednání pozvaly,  tentokrát moc "nepomohli". Pomineme-li několik krátkých, někdy poněkud chaotických, poznámek pana Niče, tak na pomoc opozici přispěchala pouze paní Zůnová. Bohužel se tato dáma patrně špatně orientovala v projednávaném programu, a tak svůj předem připravený protikomunistický apel nasměrovala do bodu "revokace usnesení o počtu místostarostů". I když jí starosta města jako řídící jednání upozornil, že její vystoupení nemá s projednávaným bodem nic společného,  nenechala se tím ovlivnit. A tak si zastupitelé museli její poněkud zmatený projev vyslechnout až do konce.
Nakonec tak, po více než dvou hodinách jednání, se zastupitelé dobrali k hlavnímu bodu programu, tedy volbám členů městské rady. Navrženi a zvoleni v tajné volbě byli: ing. Drholec (USZ), MUDr. Heřman (USZ), pan Zíma (ANO 2011), pan Hůla (SSO) a RNDr. Peška (Naše město).
Touto volbou tak byl dokončen proces změny ve vedení města. Od dnešního dne se tak mohou jak již dříve zvolený starosta a místostarosta, tak i nově ustavená městská rada ujmout všech zákonných pravomocí a převzít vedení města s plnou odpovědností.
O tom, že je čeká nesnadná a složitá práce nápravy řady chyb a nedostatků po předchozím vedení města není pochyb.   Jak si s ní poradí ukáží pak příští čtyři roky.