SLÁNSKÉ NOVINY

Změnu názvu parku v Benaru slaňáci odmítají

2022-03-11 17:56:53, - redakce

S nepříliš velkým pochopením se staví většina slánských občanů k nápadu slánské radnice na přejmenování parku v Benaru na Kumpánovu zahradu.

Nový název by měl připomínat prvorepublikového autora tohoto projektu, který však není slánské veřejnosti téměř vůbec znám. Změnit všeobecně užívaný název "park v Benaru" na název nový tak odmítá většina účastníků facebookové ankety, které proběhla v minulých dnech. 

Do ankety se zapojilo celkem 106 hlasujících

Pro zachování názvu Park v Benaru se vyjádřilo 89% z nich. 

Změnu názvu na Kumpánova zahrada podpořili 3,8% hlasujících. 

Pokud slánská radnice svůj záměr na změnu názvu realizuje, může se tak stát, že turistické ukazatele ve městě i na mapách budou směrovat návštěvníky do Kumpánovy zahrady, ale slaňáci budou i nadále chodit do Parku v Benaru. Stačí se jen zamyslet nad tím, kam chodí většina slaňáků v sobotu nakupovat - zda na Londu nebo do Husovy ulice? 


K problematici názvu se vyjádřili i někteří slánští zastupitelé: 

RNDr. Ladislav Peška (Naše město): "Nepokládám to za příliš šťastný nápad. Označení "Park v Benaru" je mezi občany města hodně zažité, řada z nich v něm prožila své mládí či dětství a tak na něj i vzpomínají, i když teď byl posledních 30 let jen nevzhlednou pustinou. Z pohledu historického by pro připomenutí původního architekta tohoto projektu možná bohatě stačilo instalovat zde nějakou pamětní desku, která by připomněla jeho zásluhy na vzniku této zahrady.

Martin Jirák (ODS): "Kloním se k variantě využít zásadní rekonstrukce parku též ke změně jeho názvu. Vnímejme jistý "genius loci", chcete-li "ducha místa", vepsaný tomuto prostoru významným prvorepublikovým zahradním architektem Josefem Kumpánem, jako zachování odkazu autorovi i době. Originálních architektonických prvků je zde řada, ale dovolím si označit jeden. V České republice jsou pouze dva aquadukty. Jeden v Lednickém zámku a druhý právě u nás ve zmíňovaném parku "Benar". Josef Kumpán založil ve svém rodišti, v Lednici, školu zahradních architektů a jeho myšlenky se dodnes přednáší ve školách zaměřených na zahradní architekturu. Za mne - Kumpánův park.


 -red-